Mēs palīdzēsim jūsu uzņēmumam samazināt elektrības rēķinus

Tirdzniecība
Monitorings
Projektu izstrāde

Elektroenerģijas tirdzniecība

Elektroenerģijas tirdzniecība

2019. gadā klientiem piegādātās elektroenerģijas apjoms sasniedza 21 812 000 kWh un salīdzinot ar 2018. gadu kopumā ir audzis par 617%

Efektīva elektroenerģijas patēriņa plānošana ilgtermiņā nav iedomājama bez atbilstoša tarifa noteikšanas.

Mēs palīdzēsim sekot līdzi sadales tīkla tarifu izmaiņām, kā arī optimizēt jūsu uzņēmuma izmaksas, izstrādājot individuālu tarifa plānu.

Atbildīgai attieksmei pret apkārtējo vidi un CO2 izmešu mazināšanai piedāvājam jums elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem resursiem, un atbilstošus starptautiskos sertifikātus, ievērojot piegādātās atjaunojamās elektroenerģijas apjomu.

Mainīt elektroenerģijas tirgotāju — tas ir vienkārši

STABILAIS tarifsNemainīga cena visā līguma darbības laikā, kas nodrošina paredzamus izdevumus un sniedz izmaksu kontroli
DINAMISKAIS tarifsElektroenerģijas cena tiek piesaistīta NordPool biržai, kas ļauj pielāgot patēriņu tirgus situācijai
STABILAIS + DINAMISKAIS tarifsNemainīgā patēriņa daļa tiek noteikta pēc tarifa “Stabilais” principa, bet svārstīgais patēriņa apjoms tiek iegādāts pēc tarifa “Dinamiskais” principa
Zaļā elektroenerģijaNepieciešamo sertifikātu apjomu varam pielāgot gan “Stabilais”, gan “Dinamiskais” tarifa nosacījumiem, kā arī dažādiem līguma darbības termiņiem
  • Izdevumi par elektroenerģiju
  • Ietaupījums

Monitorings

Monitorings

Elektroenerģijas kvalitātes un patēriņa novērtēšanai pie mūsu klientiem ir uzstādītas un darbojas jau 20 monitoringa iekārtas

Piedāvājam unikālu risinājumu jūsu biroja vai ražošanas telpu elektroenerģijas patēriņa monitoringam, kas ļauj kontrolēt izdevumus par elektroenerģiju.

Ar mūsu uzstādīto viedierīču palīdzību jums būs iespēja sekot līdzi jūsu uzņēmuma elektroenerģijas kvalitātei un patēriņam. Ierīcēs uzkrātie dati pēc tam palīdzēs izvēlēties jūsu uzņēmumam atbilstošāko tarifu plānu un nepieciešamības gadījumā arī pārskatīt jaudu efektīvākai elektroenerģijas izmantošanai nākotnē.

Piemērs

Nozare: loģistika un pārvadājumi

Izdevumi par elektroenerģiju,
t.sk. sadales tīkla maksājumi: 103 000 EUR/gadā

Ietaupījums pēc objekta elektrotīklu monitoringa
un Senergo ekspertu ieteikumiem: 24 000 EUR/gadā

Taupīt elektroenerģiju nenozīmē dzīvot tumsā

Projektu izstrāde

Projektu izstrāde

Klientiem individuāli izstrādāto projektu sagaidāmais kopējais ietaupījums jau pārsniedz 95 000 EUR

Individuāla projektu izstrāde palīdzēs ietaupīt jūsu finanšu resursus ilgtermiņā. Mums ir ievērojama pieredze individuālu energoefektivitātes projektu izstrādē un realizēšanā. Lai kādā nozarē darbotos jūsu uzņēmums, mūsu eksperti uzklausīs jūsu vajadzības, rūpīgi izanalizēs uzņēmuma līdzšinējo elektroenerģijas patēriņa dinamiku un izstrādās rekomendācijas un risinājumus, kas samazinās jūsu uzņēmuma izmaksas par energoresursiem.

Piemērs

Nozare: mazumtirdzniecība

Izdevumi par elektroenerģiju,
t.sk. sadales tīkla maksājumi: 313 000 EUR/gadā

Ietaupījums pēc objekta elektroapgādes
sistēmu pārbūves: 32 000 EUR/gadā

Investīcijas: 85 000 EUR
Atmaksāšanās periods: nepilni 3 gadi
Atmaksāšanās periods ar finansējumu:  3,5 gadi*

* piedāvājam iespēju finansēt visas projekta izmaksas par pieņemamu kapitāla izmantošanas maksu, kas projekta atmaksāšanos var pagarināt par 6–12 mēnešiem.

  • Izdevumi par elektroenerģiju
  • Ietaupījums
  • NordPool biržas cena
  • HES elektroenerģijas izstrādes grafiks pirms sadarbības
  • HES elektroenerģijas izstrādes grafiks sadarbībā ar Senergo*

*Piemēram ir ilustratīva nozīme, jo ne visās HES ir iespēja pārstrukturēt ražošanas grafiku (maza ūdenskrātuve, novecojusi automātika u.tml.)

Iepirkumi

Iepirkumi

Pārplānojot elektroenerģijas ražošanas grafiku, varam palīdzēt palielināt ienākumus vidēji par 15-20%

Sadarbojamies ar mazo elektrostaciju īpašniekiem un citiem elektroenerģijas ražotājiem, piedāvājot izdevīgus un elastīgus sadarbības nosacījumus. Veicot izpēti un iesakot efektīvākos risinājumus, mūsu speciālisti palīdzēs pārstrukturēt elektroenerģijas ražošanas grafiku, tādējādi palielinot jūsu ienākumus no ražošanas. Investīciju projekta īstenošanai nepieciešamības gadījumā nodrošinām arī līdzfinansējumu.

Piemērs

Mazās HES

Sadarbojoties ar Senergo, elektroenerģijas ražotājiem ir piekļuve balansēšanas pakalpojumiem, kā arī iespēja saņemt vislabākos nosacījumus elektroenerģijas realizācijai NordPool biržā.

Atsauksmes

Atsauksmes

Par mums

Par mums

Mēs esam 2013. gadā dibināts Pillar grupas uzņēmums, kurš ne tikai tirgo elektroenerģiju, bet arī, izmantojot viedtehnoloģijas, palīdz Latvijas uzņēmumiem samazināt elektroenerģijas patēriņu un kopā ar klientu atrod veidu, kā ietaupīt. Mūsu rīcībā esošie dati kļūst viegli pieejami arī jums, un ikviena mūsu tikšanās ir mērķtiecīgs solis tuvāk jūsu elektroenerģijas efektivitātes paaugstināšanai.

Līdz 2019. gada maijam tirgū darbojāmies ar Pillar Energy vārdu. Uzņēmuma īpašnieku maiņas rezultātā no 2019. gada jūnija tirgū strādājam ar jaunu nosaukumu – Senergo.

Piedāvājot klientu datu analīzē balstītus individuālus risinājumus, šo gadu laikā mūsu komanda ir kļuvusi par uzticamu sadarbības partneri un stratēģisko konsultantu vairākiem dažādu nozaru uzņēmumiem Latvijā.

Mūsu pieeju datu analīzē un citādo skatu uz šķietami ierasto ir novērtējuši ražošanas uzņēmumi, loģistikas parki un biroju ēku saimnieki. Klientu skaitam arvien augot, piegādātās elektroenerģijas apjoms kopš licences iegūšanas 2017. gada beigās ir sasniedzis jau 25 731 000 kWh un turpina palielināties.

Lai arī mūsu nosaukums ir mainījies, tas turpina nest mūsu komandas vērtības: izzināt jūsu vajadzības, cienīt jūsu laiku un piedāvāt jūsu uzņēmuma datu analīzē balstītus risinājumus. Arī turpmāk sadarbība ar mums nozīmē papildu iespējas jūsu uzņēmuma attīstībai un ieguldījumu pārdomātā resursu izmantošanā, jo Senergo – tā ir vērtīga sadarbība.

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā var ietaupīt uz elektroenerģijas rēķiniem?

Perfekti pārzinot visas elektrību patērējošās pozīcijas un izvēloties piemēroto tarifu, iespējams būtiski samazināt uzņēmuma elektrības rēķinus. Mēs veicam uzņēmuma elektrības patēriņa monitoringu ar viedierīcēm, lai noteiktu neefektīvas patēriņa pozīcijas un izstrādātu individuālu tarifa plānu, kas samazinās jūsu uzņēmuma izdevumus elektrībai un ļaus kontrolēt izmaksas.

Kā uzņēmums var samazināt elektroenerģijas patēriņu?

Ir vairāki pasākumi, kurus uzņēmums var realizēt elektroenerģijas taupīšanai, piemēram, pārstrukturēt iekšējos procesus atkarībā no elektroenerģijas cenas biržā vai nomainīt iekārtas ar zemu efektivitāti. Tāpat ir jāseko, lai viena fāze nebūtu noslogota vairāk nekā pārējās un nerastos elektrības kabeļu pārslodze. Sīkāk ar elektroenerģijas taupīšanas padomiem var iepazīties šeit.

Kas ir elektroenerģijas patēriņa monitorings?

Elektroenerģijas kvalitātes un patēriņa monitorings ir unikāls risinājums jūsu uzņēmuma patērētās jaudas pārskatīšanai un efektīvākai elektroenerģijas izmantošanai nākotnē. Monitoringa veikšanai Senergo uzstādīs jūsu uzņēmumā viedierīces, kurās uzkrātie dati palīdzēs izvēlēties atbilstošāko tarifa plānu, lai turpmāk taupītu elektroenerģiju un attiecīgi kontrolētu izmaksas.

Kura cena labāka: mainīgā vai fiksētā?

Šeit nav viennozīmīgas atbildes, jo ir jāņem vērā vairāki faktori, piemēram, vai uzņēmuma atbildīgajiem speciālistiem ir laiks un iespējas sekot līdzi biržas cenām un to dinamikai, vai elektroenerģijas cena veido būtisku daļu no uzņēmuma saražotās produkcijas pašizmaksas utt. Balstoties uzņēmuma datos par elektrības patēriņu, mēs palīdzam uzņēmumiem izvēlēties tarifu, kurš vislabāk atbilst to darbībai: mainīgo, fiksēto vai kombinēto.

Kā mainīt elektroenerģijas tirgotāju?

Tirgotāju iespējams mainīt bez laika ierobežojuma, taču jāievēro kārtējā elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Ja vēlaties mainīt elektroenerģijas piegādātāju uz Senergo, izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem, nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +371 6777 5577.

Cik maksā elektroenerģija?

Pilnā elektrības cena sastāv no vairākām komponentēm: elektrības cena, kas tiek maksāta tirgotājam, sadales un pārvades tīkla tarifs, kā arī obligātā iepirkuma komponente. To, kā veidojas elektrības cena, sīkāk lasiet šeit.

Kas ir obligātā iepirkuma komponentes un kāpēc mūsu uzņēmumam par tām ir jāmaksā?

Obligātā iepirkuma komponentes kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Obligātā iepirkuma komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Vai jūs piegādājat zaļo elektroenerģiju?

Jā, zaļā elektroenerģija pēc būtības ir patērētājam piegādāta elektroenerģija klasiskā veidā, kura ir nodrošināta ar izcelsmes sertifikātu atbilstoši patērētajam elektroenerģijas apjomam. Ievērojot savu klientu vēlmes, mēs spējam nepieciešamā apjomā un periodā nodrošināt izcelsmes sertifikātus par elektroenerģiju, kas saražota no 100% atjaunojamajiem enerģijas avotiem.

Kādus tarifu plānus jūs piedāvājat?

Mēs piedāvājam 2 tarifu plānus:

– DINAMISKAIS: ar maksu par elektroenerģiju atbilstoši cenu svārstībām biržā;

– STABILAIS (24 vai 36 mēnešiem): ar vienādu elektroenerģijas cenu visa perioda garumā.

Cik bieži iespējams mainīt tarifu?

Tarifu plānam STABILAIS līguma termiņš ir 24 vai 36 mēneši. Šī pakalpojuma lietošanas laikā izmaiņas ir iespējamas tikai piemērojot līguma pārtraukšanas maksu.

Pie kādiem nosacījumiem tiek izbeigts līgums?

Tarifu plāns DINAMISKAIS ir beztermiņa tarifu plāns, un līgums beigsies tad, kad jūsu uzņēmums pats to vēlēsies. Tarifu plānam STABILAIS līgumu slēdzam uz 24 un 36 mēnešiem. Kad tuvosies līguma beigu periods, mēs ar jums sazināsimies un vienosimies par tālāko sadarbību, vai nu pagarinot līgumu, vai arī piedāvājot citu tarifu plānu.

Pie kādiem nosacījumiem var mainīties līgumā noteiktā elektrības cena?

Līgumā noteiktā cena mainīsies beidzoties izvēlētā tarifu plāna STABILAIS lietošanas termiņam — 24 vai 36 mēneši — vai būtiski izmainoties elektroenerģijas tirgus cenai. Šādā gadījumā mēs jums paziņosim par cenas izmaiņām. Ja jūs tām nepiekritīsiet, jūsu uzņēmums varēs lauzt līgumu bez līgumsoda. Tarifu plānam DINAMISKAIS cenas var tikt mainītas gan uz augstākām, gan zemākām, ņemot vērā cenu līmeņa izmaiņas Nord Pool SPOT biržā.

Kur un kā var nodot skaitītāju rādījumus?

Ja jūsu uzņēmumam ir viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi nav jānodod — datus par patēriņu mēs saņemsim automātiski. Klasiskā skaitītāja gadījumā rādījumus iespējams nodot AS “Sadales tīkls” pašapkalpošanās portālā. Ja jums ir vairāki objekti, tad skaitītāju rādījumi par katru no tiem ir jāievada atsevišķi atbilstošajos laukos.

Ja skaitītāju rādījumi netiks nodoti, mēs izrakstīsim kārtējo rēķinu atbilstoši vidējam elektrības patēriņam konkrētajā adresē, kas var atšķirties no faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī. Vismaz vienu reizi gadā mēs lūgsim AS “Sadales tīkls” darbiniekiem apsekot objektu un nolasīt rādījumu, lai veiktu salīdzināšanu.

Kad tiek izrakstīti rēķini?

Rēķinus sagatavojam no 10. līdz 15. kalendārā mēneša datumam, un tie ir jāapmaksā 10 kalendāro dienu laikā no saņemšanas dienas. Mēs piedāvājam jums iespēju saņemt rēķinu gan par katru objektu (adresi) atsevišķi, gan par visiem objektiem kopā.

Vai ir jāmaksā par elektrību arī tad, ja uzņēmums to nelieto?

Periodā, kad elektroenerģija netiek lietota, par to nav jāmaksā. Tomēr ņemot vērā AS “Sadales tīkls” tarifus, kas stājās spēkā no 01.08.2016. un ir apskatāmi šeit, klientiem tiek piemērota abonēšanas maksa par pieslēguma nodrošināšanu, kas tiks piestādīta rēķinā katru mēnesi, atbilstoši izvēlētajam tarifu plānam. Šī abonēšanas maksa būs jāmaksā AS “Sadales tīkls” arī periodā, kad elektroenerģija netiek patērēta. Šī maksa būs norādīta mūsu atsūtītajā rēķinā kā atsevišķa maksas komponente.

Kas man ir jāiesniedz, lai noslēgtu līgumu par jaunu īpašumu?

Vienkārši paziņojiet mums par jauno īpašumu, un mēs parūpēsimies par pārējo. Ja mums radīsies kādi papildu jautājumi, mēs ar jums sazināsimies. Ja vēlaties noslēgt līgumu par vairākiem objektiem vienlaicīgi, mēs ietversim līgumā tos visus. Šāda pieeja padara ērtāku iespēju norēķināties par elektroenerģiju, saņemot tikai vienu rēķinu.

Kā pareizi salīdzināt cenu piedāvājumus?

Lai korekti salīdzinātu cenu piedāvājumus, tiem ir jābūt ar vienādu tirdzniecības periodu un tarifa plānu. Vienīgā pozīcija, kura jums būtu jāsalīdzina rēķinā, ir elektroenerģijas cena. Pārējās izmaksas, t. sk. sistēmas pakalpojumi, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes paliks nemainīgas, neatkarīgi no tā, ar kuru no elektroenerģijas tirgotāju noslēgsiet līgumu.

Kur var iegūt informāciju un sekot līdzi elektroenerģijas biržas cenām?

Elektroenerģijas cenas Baltijā nosaka Nord Pool Spot birža. Katrai valstij ir savs cenu reģions, kurā elektrības cena mainās katru stundu. Nord Pool Spot biržas Latvijas cenu reģiona aktuālās cenas var aplūkot šeit.

Kas ir projektu izstrāde un kāpēc tā ir izdevīga?

Senergo iegulda līdzekļus modernu un energoefektīvu risinājumu uzstādīšanā bez jebkādiem ieguldījumiem no klienta puses. Klients iegūst tūlītēju ietaupījumu un pakāpeniski atmaksā Senergo ieguldītos līdzekļus ar daļu no līguma darbības laikā ietaupītajām izmaksām. Projektam beidzoties, uzstādītās ierīces un infrastruktūra paliek klienta īpašumā, un klients turpina gūt labumu no visas ietaupījuma daļas. Senergo uzņemas ar projekta īstenošanu saistītos riskus un nodrošina vienmērīgu uzstādītā aprīkojuma darbību. Šobrīd mūsu klientiem individuāli izstrādāto projektu sagaidāmais kopējais ietaupījums jau pārsniedz 95 000 EUR.

Kā jūs palīdzat HES palielināt ienākumus no ražošanas?

Senergo veic konkrētās elektrostacijas ģenerācijas izpēti un iesaka efektīvākos risinājumus, lai varētu pārstrukturēt elektroenerģijas ražošanas grafiku, tādējādi palielinot ienākumus no ražošanas jaudas realizācijas brīvajā tirgū vai pēc vienošanās cenas atbilstoši elektroenerģijas ražošanas noteiktajam grafikam. Investīciju projekta īstenošanai nepieciešamības gadījumā nodrošinām arī līdzfinansējumu.

Kas ir balansēšanas pakalpojums?

Balansēšanas pakalpojums ir klienta patēriņa prognozēšana un radušos izmaksu segšana, kas var rasties, novirzoties prognozētajiem elektroenerģijas patēriņa apjomiem pret faktiski patērētajiem. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir pārvades sistēmas operators AS „Augstsprieguma tīkls” vai elektroenerģijas tirgotājs, kurš ir noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru AS „Augstsprieguma tīkls”.

Andrejs
Kombecovs

Valdes priekšsēdētājs
andrejs.kombecovs@senergo.lv
+371 2912 7869

Raimo
Smukais

Pārdošanas direktors
raimo.smukais@senergo.lv
+371 2925 5928

Kontakti

Senergo, SIA

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas Nr. 40103693339

Elektroenerģijas tirgotāja SPRK licences NR. – ET0105

Tālr. +371 6777 5577
E-pasts info@senergo.lv