Biežāk uzdotie
jautājumi

Uzziniet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, bet ja neatrodat nepieciešamo informāciju, priecāsimies saņemt jūsu zvanu.
Zvanīt

Piegādātāja maiņa, tarifi un elektroenerģijas cena

Kā mainīt elektroenerģijas tirgotāju?

Tirgotāju iespējams mainīt bez laika ierobežojuma, taču jāievēro kārtējā elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Ja vēlaties mainīt elektroenerģijas piegādātāju uz Senergo, izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem, nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +371 6777 5577.

Cik maksā elektroenerģija?

Pilnā elektrības cena sastāv no vairākām komponentēm: elektrības cena, kas tiek maksāta tirgotājam, sadales un pārvades tīkla tarifs, kā arī obligātā iepirkuma komponente. To, kā veidojas elektrības cena, sīkāk lasiet šeit.

Kā pareizi salīdzināt cenu piedāvājumus?

Lai korekti salīdzinātu cenu piedāvājumus, tiem ir jābūt ar vienādu tirdzniecības periodu un tarifa plānu. Vienīgā pozīcija, kura jums būtu jāsalīdzina rēķinā, ir elektroenerģijas cena. Pārējās izmaksas, t. sk. sistēmas pakalpojumi, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes paliks nemainīgas, neatkarīgi no tā, ar kuru no elektroenerģijas tirgotāju noslēgsiet līgumu.

Kura cena labāka: mainīgā vai fiksētā?

Šeit nav viennozīmīgas atbildes, jo ir jāņem vērā vairāki faktori, piemēram, vai uzņēmuma atbildīgajiem speciālistiem ir laiks un iespējas sekot līdzi biržas cenām un to dinamikai, vai elektroenerģijas cena veido būtisku daļu no uzņēmuma saražotās produkcijas pašizmaksas utt. Balstoties uzņēmuma datos par elektrības patēriņu, mēs palīdzam uzņēmumiem izvēlēties tarifu, kurš vislabāk atbilst to darbībai: mainīgo, fiksēto vai kombinēto.

Kur var iegūt informāciju un sekot līdzi elektroenerģijas biržas cenām?

Elektroenerģijas cenas Baltijā nosaka Nord Pool Spot birža. Katrai valstij ir savs cenu reģions, kurā elektrības cena mainās katru stundu. Nord Pool Spot biržas Latvijas cenu reģiona aktuālās cenas var aplūkot šeit.

Kādus tarifu plānus jūs piedāvājat uzņēmumiem?

Mēs piedāvājam 2 tarifu plānus uzņēmumiem:
– INDIVIDUĀLAIS: ar vienādu elektroenerģijas cenu visa perioda garumā.
– DINAMISKAIS: ar maksu par elektroenerģiju atbilstoši cenu svārstībām biržā.

Kādus tarifu planus jūs piedāvājat mājsaimniecībām

Mājsaimniecībām esam izveidojuši 4 tarifu plānus:
- UNIVERSĀLAIS: ar vienādu elektroenerģijas cenu 12 mēnešu garumā;
- STABILAIS 24: ar vienādu elektroenerģijas cenu 24 mēnešu garumā;
- STABILAIS 36: ar vienādu elektroenerģijas cenu 36 mēnešu garumā;
- DINAMISKAIS: ar maksu par elektroenerģiju atbilstoši cenu svārstībām biržā.

Cik bieži iespējams mainīt tarifu?

Tarifu plānam INDIVIDUĀLAIS, STABILAIS 24 UN STABILAIS 36 līguma termiņš ir fiksēts. Šī pakalpojuma lietošanas laikā izmaiņas ir iespējamas tikai piemērojot līguma pārtraukšanas maksu.

Pie kādiem nosacījumiem var mainīties līgumā noteiktā elektrības cena?

Līgumā noteiktā cena mainīsies beidzoties izvēlētā tarifu plāna lietošanas termiņam — 12, 24 vai 36 mēneši — vai būtiski izmainoties elektroenerģijas tirgus cenai. Šādā gadījumā mēs jums paziņosim par cenas izmaiņām. Ja jūs tām nepiekritīsiet, jūsu uzņēmums varēs lauzt līgumu bez līgumsoda. Tarifu plānam DINAMISKAIS cenas var tikt mainītas gan uz augstākām, gan zemākām, ņemot vērā cenu līmeņa izmaiņas Nord Pool SPOT biržā.

Kā var ietaupīt uz elektroenerģijas rēķiniem?

Perfekti pārzinot visas elektrību patērējošās pozīcijas un izvēloties piemēroto tarifu, iespējams būtiski samazināt uzņēmuma elektrības rēķinus. Mēs veicam uzņēmuma elektrības patēriņa monitoringu ar viedierīcēm, lai noteiktu neefektīvas patēriņa pozīcijas un izstrādātu individuālu tarifa plānu, kas samazinās jūsu uzņēmuma izdevumus elektrībai un ļaus kontrolēt izmaksas.

Vai jūs piegādājat zaļo elektroenerģiju?

Jā, zaļā elektroenerģija pēc būtības ir patērētājam piegādāta elektroenerģija klasiskā veidā, kura ir nodrošināta ar izcelsmes sertifikātu atbilstoši patērētajam elektroenerģijas apjomam. Ievērojot savu klientu vēlmes, mēs spējam nepieciešamā apjomā un periodā nodrošināt izcelsmes sertifikātus par elektroenerģiju, kas saražota no 100% atjaunojamajiem enerģijas avotiem.

Kas ir obligātā iepirkuma komponentes un kāpēc mūsu uzņēmumam par tām ir jāmaksā?

Obligātā iepirkuma komponentes kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Obligātā iepirkuma komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Līgumi un rēķinu apmaksa

Kas man ir jāiesniedz, lai noslēgtu līgumu par jaunu īpašumu?

Vienkārši paziņojiet mums par jauno īpašumu, un mēs parūpēsimies par pārējo. Ja mums radīsies kādi papildu jautājumi, mēs ar jums sazināsimies. Ja vēlaties noslēgt līgumu par vairākiem objektiem vienlaicīgi, mēs ietversim līgumā tos visus. Šāda pieeja padara ērtāku iespēju norēķināties par elektroenerģiju, saņemot tikai vienu rēķinu.

Pie kādiem nosacījumiem tiek izbeigts līgums?

Tarifu plāns DINAMISKAIS ir beztermiņa tarifu plāns, un līgums beigsies tad, kad jūs paši to vēlēsities. Tarifu plāniem INDIVIDUĀLAIS, UNIVERSĀLAIS, STABILAIS 24 un STABILAIS 36 līgumu slēdzam uz 12, 24 un 36 mēnešiem. Kad tuvosies līguma beigu termiņš, mēs ar jums sazināsimies un vienosimies par tālāko sadarbību, vai nu pagarinot līgumu, vai arī piedāvājot citu tarifu plānu.

Vai ir jāmaksā par elektrību arī tad, ja uzņēmums to nelieto?

Periodā, kad elektroenerģija netiek lietota, par to nav jāmaksā. Tomēr ņemot vērā AS “Sadales tīkls” tarifus, kas stājās spēkā no 01.08.2016. un ir apskatāmi šeit, klientiem tiek piemērota abonēšanas maksa par pieslēguma nodrošināšanu, kas tiks piestādīta rēķinā katru mēnesi, atbilstoši izvēlētajam tarifu plānam. Šī abonēšanas maksa būs jāmaksā AS “Sadales tīkls” arī periodā, kad elektroenerģija netiek patērēta. Šī maksa būs norādīta mūsu atsūtītajā rēķinā kā atsevišķa maksas komponente.

Kad tiek izrakstīti rēķini?

Rēķinus sagatavojam no 10. līdz 15. kalendārā mēneša datumam, un tie ir jāapmaksā 10 vai 20 kalendāro dienu laikā no saņemšanas dienas atkarībā no līguma nosacījumiem. Mēs piedāvājam jums iespēju saņemt rēķinu gan par katru objektu (adresi) atsevišķi, gan par visiem objektiem kopā.

Kur un kā var nodot skaitītāju rādījumus?

Ja jums ir viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi nav jānodod — datus par patēriņu mēs saņemsim automātiski. Klasiskā skaitītāja gadījumā rādījumus iespējams nodot AS “Sadales tīkls” pašapkalpošanās portālā. Ja jums ir vairāki objekti, tad skaitītāju rādījumi par katru no tiem ir jāievada atsevišķi atbilstošajos laukos.

Ja skaitītāju rādījumi netiks nodoti, mēs izrakstīsim kārtējo rēķinu atbilstoši vidējam elektrības patēriņam konkrētajā adresē, kas var atšķirties no faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī. Vismaz vienu reizi gadā mēs lūgsim AS “Sadales tīkls” darbiniekiem apsekot objektu un nolasīt rādījumu, lai veiktu salīdzināšanu.

Energoefektivitāte

Kā uzņēmums var samazināt elektroenerģijas patēriņu?

Ir vairāki pasākumi, kurus uzņēmums var realizēt elektroenerģijas taupīšanai, piemēram, pārstrukturēt iekšējos procesus atkarībā no elektroenerģijas cenas biržā vai nomainīt iekārtas ar zemu efektivitāti. Tāpat ir jāseko, lai viena fāze nebūtu noslogota vairāk nekā pārējās un nerastos elektrības kabeļu pārslodze. Sīkāk ar elektroenerģijas taupīšanas padomiem var iepazīties šeit.

Kas ir elektroenerģijas patēriņa monitorings?

Elektroenerģijas kvalitātes un patēriņa monitorings ir unikāls risinājums jūsu uzņēmuma patērētās jaudas pārskatīšanai un efektīvākai elektroenerģijas izmantošanai nākotnē. Monitoringa veikšanai Senergo uzstādīs jūsu uzņēmumā viedierīces, kurās uzkrātie dati palīdzēs izvēlēties atbilstošāko tarifa plānu, lai turpmāk taupītu elektroenerģiju un attiecīgi kontrolētu izmaksas.

Kas ir projektu izstrāde un kāpēc tā ir izdevīga?

Senergo iegulda līdzekļus modernu un energoefektīvu risinājumu uzstādīšanā bez jebkādiem ieguldījumiem no klienta puses. Klients iegūst tūlītēju ietaupījumu un pakāpeniski atmaksā Senergo ieguldītos līdzekļus ar daļu no līguma darbības laikā ietaupītajām izmaksām. Projektam beidzoties, uzstādītās ierīces un infrastruktūra paliek klienta īpašumā, un klients turpina gūt labumu no visas ietaupījuma daļas. Senergo uzņemas ar projekta īstenošanu saistītos riskus un nodrošina vienmērīgu uzstādītā aprīkojuma darbību.

Mazo elektrostaciju īpašniekiem

Kā palielināt ienākumus no ražošanas?

Senergo veic konkrētās elektrostacijas ģenerācijas izpēti un iesaka efektīvākos risinājumus, lai varētu pārstrukturēt elektroenerģijas ražošanas grafiku, tādējādi palielinot ienākumus no ražošanas jaudas realizācijas brīvajā tirgū vai pēc vienošanās cenas atbilstoši elektroenerģijas ražošanas noteiktajam grafikam. Investīciju projekta īstenošanai nepieciešamības gadījumā nodrošinām arī līdzfinansējumu.

Kas ir balansēšanas pakalpojums?

Balansēšanas pakalpojums ir klienta patēriņa prognozēšana un radušos izmaksu segšana, kas var rasties, novirzoties prognozētajiem elektroenerģijas patēriņa apjomiem pret faktiski patērētajiem. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir pārvades sistēmas operators AS „Augstsprieguma tīkls” vai elektroenerģijas tirgotājs, kurš ir noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru AS „Augstsprieguma tīkls”.
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram