SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kas rūpējas par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, gādā par ēku inženierkomunikācijām un  vizuāli tehnisko stāvokli, kā arī nodrošina ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu, ražo un piegādā siltumenerģiju.

Izaicinājums:

Rast iespēju elektroenerģijas ietaupījumam un uzlabot jaudas patēriņa efektivitāti  pilnīgi jaunā ražošanas kompleksā.

Risinājums:
Lai izvērtētu esošo situāciju, Senergo energoefektivitātes speciālists uzstādīja elektroenerģijas patēriņa monitoringa iekārtas divos SIA “Kārsavas namsaimnieks” objektos – “Attīrīšanas iekārtas” un “Sūkņu stacija”. Monitoringa laikā iegūto datu analīze parādīja, ka abos objektos iespējams samazināt lieko jaudu, kā rezultātā samazināsies ikmēneša maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu. Turklāt, samazinoties uzstādītajai elektriskajai jaudai, būtiski samazināsies arī maksājums par jaudas obligāto iepirkuma komponenti (OIK).

Finansiālais ietaupījums:
Gada laikā abos objektos SIA “Kārsavas namsaimnieks” varēs ietaupīt 28% no izmaksām par uzstādīto elektrisko jaudu un jaudas OIK maksājumiem.

Lai paplašinātu mūsu klientu loku, turpinām aktīvi piedalīties publiskajos iepirkumos. Pateicoties Senergo izdevīgajiem elektroenerģijas tarifiem, jūlijā uzvarējām trīs iepirkumos, kas ļauj mums turpmāk piegādāt elektrību:

Kopējais līgumos plānotais elektroenerģijas apjoms ir apmēram 687 MWh mēnesī. Mūsu klientu portfelī pašlaik ir 115 aktīvi uzvarēti valsts un pašvaldību institūciju elektroenerģijas piegādes publiskie iepirkumi.

Atgādinām, ka mainīt elektroenerģijas piegādātāju ir vienkārši - izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem, nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +37167775577.

Lai paplašinātu mūsu klientu loku, turpinām aktīvi piedalīties publiskajos iepirkumos. Pateicoties Senergo izdevīgajiem elektroenerģijas tarifiem, jūnijā uzvarējām piecos iepirkumos, kas ļauj mums turpmāk piegādāt elektrību:

Kopējais līgumos plānotais elektroenerģijas apjoms ir apmēram 1105 MWh mēnesī. Mūsu klientu portfelī pašlaik ir 112 aktīvi uzvarēti valsts un pašvaldību institūciju elektroenerģijas piegādes publiskie iepirkumi.

Atgādinām, ka mainīt elektroenerģijas piegādātāju ir vienkārši - izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem uzņēmumiem vai nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +37167775577.

Lai paplašinātu mūsu klientu loku, turpinām aktīvi piedalīties publiskajos iepirkumos. Pateicoties Senergo izdevīgajiem elektroenerģijas tarifiem, maijā esam uzvarējuši trīs iepirkumos, kas ļauj mums turpmāk piegādāt elektrību:

Kopējais līgumos plānotais elektroenerģijas apjoms ir apmēram 456 MWh mēnesī. Mūsu klientu portfelī pašlaik ir 107 aktīvi uzvarēti valsts un pašvaldību institūciju elektroenerģijas piegādes publiskie iepirkumi.

Atgādinām, ka mainīt elektroenerģijas piegādātāju ir vienkārši - izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem uzņēmumiem vai mājsaimniecībām, nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +37167775577.

SIA “Unguri” ir kūdras iegūšanas un pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar frēzkūdras un grieztās kūdras ieguvi, kūdras frakcionēšanu, pakošanu un kūdras produkcijas realizāciju ES un citās valstīs. Uzņēmuma vadība un tā darbinieki ir progresīvi domājoši cilvēki, kam ir svarīga vide un tās saglabāšana.

Izaicinājums:
Elektroenerģijas rēķini veido būtisku SIA “Unguri” budžeta pozīciju. Tāpēc uzņēmums izteica vēlmi veikt elektroenerģijas patēriņa monitoringu, lai:
1) atrastu risinājumus, kas ļautu patērēt elektroenerģiju efektīvāk;
2) samazinātu elektroenerģijas izmaksas;
3) novērtētu esošo uzņēmuma slodžu profilu.

Risinājums:
Senergo speciālisti ar viedierīču palīdzību veica sistēmas elektromonitoringu, kas uzkrāja datus par elektroierīču patēriņu dažādās patērētāju grupās. Ievāktā informācija ļāva izstrādāt elektrosistēmas pilnu analīzi, pēc kuras vadoties, var turpmāk efektīvāk plānot uzņēmuma ražošanas procesus un produktīvāk izlietot izejvielas.

Rekomendācijas:

Finansiālais ietaupījums:
Izvēloties atbilstošāko elektroenerģijas tarifu un ievērojot Senergo rekomendācijas, Unguri, SIA  turpmāk varēs samazināt elektroenerģijas patēriņu vismaz par 5%.  Ņemot vērā ražošanas uzņēmuma patēriņu, šāds ietaupījums ir vērā ņemams.

Uzņēmumi bieži nepietiekami analizē elektroenerģijas patēriņu, jo uzskata, ka elektroenerģijas izmaksas tiešā veidā ietekmēt nevar. Turklāt daudzi uzņēmumu vadītāji pat nezina, no kādām pozīcijām veidojas viņu uzņēmumu elektrības rēķins un kas tiešā veidā ietekmē ikmēneša elektrības patēriņa pieaugumu vai kritumu.

Visefektīvākais veids, kā apzināt esošo situāciju, ir integrēt uzņēmuma elektrotīklā monitoringa iekārtu, kas piemērota attiecīgā uzņēmuma darbības specifikai, objektu lielumam un daudzumam.

Šāda iekārta palīdz izmērīt pašreizējo elektroenerģijas patēriņu, atklāt enerģijas zudumus, sistēmas trūkumus vai bojājumus, kā arī izvērtēt esošās slodzes pietiekamību. Iegūtie dati palīdz atrast risinājumus uzņēmuma ikmēneša rēķinu samazināšanai.

Pastāv divas elektroenerģijas monitoringa iespējas:

Building Management System (BMS)

Bieži vien uzņēmumiem jau ir pieejami detalizēti dati par patēriņu, bet tie netiek izmantoti. Piemēram, jaunās biroju vai ražošanas ēkās mēdz iebūvēt ēku vadības sistēmu BMS. Tā ir centrālā vadības sistēma visiem inženierkomunikāciju tīkliem un mezgliem. Diemžēl, Senergo speciālisti novērojuši, ka šī sistēma bieži vien ir atstāta pašplūsmā. Neviens to neuzrauga, un kopš būvniecības tā ne reizi nav iestatīta ēkas vajadzībām, bet funkcionē ar rūpnīcas iestatījumiem. Tomēr pareizi konfigurētas sistēmas potenciāls ir milzīgs! Tās datu analīze var palīdzēt būtiski optimizēt energoresursu patēriņu un samazināt ikmēneša izmaksas, pat bez ieguldījuma papildu tehnoloģijās.

Monitoringa iekārta

Alternatīvs risinājums BMS sistēmai ir uz laiku vai pastāvīgi uzliekama, ērti pieslēdzama monitoringa iekārta, kuru var pievienot jebkura uzņēmuma elektrotīklam. Tā savāc datus, uzkrāj tos un analīzē. Jau mēneša laikā uzņēmums saņem pilnu ainu par konkrētām problēmām, kas ietekmē elektroenerģijas patēriņu tā objektos – filiālēs, noliktavās, ražošanas cehos u.c. Šos datus var ērti salāgot ar elektroenerģijas tarifiem, tādejādi apzinot saistītās izmaksas. Papildus ieteikumus un datu analīzi sniegs pieaicinātais energoefektivitātes speciālists. 

Ja meklējat veidus, kā īstenot uzņēmuma potenciālu un uzlabot jaudu, elektroenerģijas patēriņa monitorings ir labs sākums, jo pirms pieņemt lēmumus par jebkādām izmaiņām vai investīcijām, ir svarīga pašreizējās situācijas analīze, kas parādīs esošās sistēmas trūkumus un iespējas. Senergo energoefektivitātes speciālisti palīdzēs uzstādīt un pareizi nokonfigurēt monitoringa iekārtas, kā arī sniegs ieteikumus patēriņa samazinājumam un turpmākai kontrolei, lai tas turētos vēlamajā līmenī.

Esam  praksē pārliecinājušies, ka daudzas problēmas var atrisināt tikai ar ieradumu maiņu vai esošo iekārtu iestatījumu konfigurāciju, kas neprasa lielus ieguldījumus. Piesakieties konsultācijai šeit!

Lai paplašinātu mūsu klientu loku, turpinām aktīvi piedalīties publiskajos iepirkumos. Pateicoties Senergo izdevīgajiem elektroenerģijas tarifiem, aprīlī esam uzvarējuši divos iepirkumos, kas ļauj mums turpmāk piegādāt elektrību:

Kopējais līgumos plānotais elektroenerģijas apjoms ir apmēram 5442 MWh gadā. Mūsu klientu portfelī pašlaik ir 104 aktīvi uzvarēti valsts un pašvaldību institūciju elektroenerģijas piegādes publiskie iepirkumi.

Atgādinām, ka mainīt elektroenerģijas piegādātāju ir vienkārši - izvēlieties kādu no mūsu tarifu plāniem uzņēmumiem vai mājsaimniecībām, nosūtiet informāciju uz info@senergo.lv vai zvaniet uz klientu servisu pa tālruni +37167775577.

Reaktīvās jaudas kompensēšanas jautājums ir īpaši aktuāls tiem uzņēmumiem, kas patērē daudz elektroenerģijas un ikdienā izmanto elektromotorus, kompresorus, elektrības ģeneratorus, ventilēšanas un citas iekārtas.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, ja uzņēmuma reaktīvās enerģijas Tg(f) koeficients ir lielāks par 0,4, jāmaksā sods par reaktīvās jaudas nodošanu elektroenerģijas sistēmā.

Šī maksa automātiski tiek iekļauta ikmēneša elektrības rēķinā un bieži sastāda nozīmīgu daļu no kopējās summas par patērēto elektroenerģiju.

Tomēr ne visos gadījumos ir vērts investēt iekārtās, kas kompensēs reaktīvo jaudu.

Ieviest šādu risinājumu ir izdevīgi tiem uzņēmumiem, kuriem elektroenerģijas rēķinā iekļautā "maksa par reaktīvo enerģiju" ir lielāka par 80 €/mēn., jo tādā gadījumā ieguldījums parasti atmaksājas jau nākamo 7 – 16 mēnešu laikā.

Papildus ietaupījumam uz reaktīvās jaudas komponenti, bieži samazinās arī elektroenerģijas patēriņš, uzlabojas tīkla sprieguma kvalitāte, palielinās elektrosistēmas efektivitāte un tiek novērsti pārvades sistēmas zudumi, jo reaktīvā jauda nekropļo tīklā plūstošo aktīvo jaudu, transformatoriem netiek radīta papildu slodze un pārvades sistēmas efektivitāte paaugstinās.

Piemēram, viens no Senergo klientiem – kravu pārkraušanas termināls – katru mēnesi maksāja 250 EUR sodu par reaktīvo enerģiju. Lai sods vairs nebūtu jāmaksā, Senergo speciālisti uzstādīja trīs iekārtas, kas turpmāk dzēsīs reaktīvo patērēto jaudu un samazinās tg(f) lielumu. Pie nemainīga esošā patēriņa, uzstādīto iekārtu atmaksāšanās periods ir 7 mēneši, kas nozīmē – pēc šī perioda ieekonomēto naudu uzņēmums varēs novirzīt citiem mērķiem.

Tomēr katrs gadījums ir individuāls. Ir situācijas, kad nepieciešama iekārtu uzstādīšana un ir arī tādas, kad vajadzīgs vienīgi esošo iekārtu remonts, jo tās vairs nepilda savas funkcijas.

Kas jādara, ja uzņēmums vēlas izvērtēt iespēju samazināt savas elektroenerģijas izmaksas, ieviešot reaktīvās jaudas iekārtas? Vispirms, jāgriežas pie pieredzējuša energoefektivitātes speciālista, jo piemērotāko risinājumu var ieteikt tikai pēc attiecīgu mērījumu veikšanas. Speciālistiem ierodoties pie klienta, tiek apzināta esošā sistēma un patērētāji tajā. Turpinājumā tiek nolemts, kur būs efektīvāk uzstādīt reaktīvās jaudas iekārtas. Šajā mezglu punktā tiek uzstādīs tīkla analizators, kurš mēra faktisko situāciju pie nominālās slodzes un nolasa elektrisko strāvu harmoniku nobīdes.

Kad tehniskie parametri būs skaidri, energoefektivitātes speciālists sagatavos informāciju, cik reaktīvās jaudas ir jākompensē, kādas iekārtas un darbi ir nepieciešami un to potenciālās izmaksas. Tiks sagatavota arī prognoze, cik mēnešos ieguldījums atmaksāsies, lai uzņēmums var pieņemt finansiāli pārdomātu lēmumu.

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas ieekonomēt uz reaktīvās enerģijas maksājumiem, sazinieties ar Senergo energoefektivitātes speciālistu, kurš ieteiks piemērotāko risinājumu tieši jūsu uzņēmumam.

Atbilstošas elektrotīkla pieslēguma jaudas izvēle ir svarīga, lai nodrošinātu elektroierīču darbību īpašumā, kā arī viens no faktoriem, kas ietekmē ikmēneša rēķina lielumu. Nepareizi izvēlēta jauda var sadārdzināt elektrības izmaksas un radīt traucējumus iekārtu darbībā.

Agrāk ikmēneša maksājums nebija saistīts ar pieprasītās jaudas apjomu un norēķini par elektrību notika tikai par patērēto elektrības daudzumu, tādēļ tam nebija lielas nozīmes. Kopš nomainīta sadales pakalpojumu tarifu struktūra un ieviesta obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), situācija ir mainījusies. Turēt lielas jaudas rezerves nav izdevīgi. Ir vērts apdomāt iespēju tās samazināt atbilstoši reālajam patēriņam. Īpaši aktuāli tas ir lielākām saimniecībām un uzņēmumiem, kas tādejādi var būtiski samazināt elektrības rēķinus.

Kā pieslēguma jauda ietekmē ikmēneša elektrības maksu?

Lai labāk izprastu, kā elektrotīkla pieslēguma jauda ietekmē rēķina lielumu, vispirms jāsaprot, kādu vietu šī pozīcija ieņem elektrības rēķina struktūrā.

Neatkarīgi no tā, kuru elektroenerģijas piegādātāju un tarifu plānu izmantojat, savā rēķinā vienmēr redzēsiet trīs pozīcijas: maksa par patērēto elektroenerģiju, maksa par sistēmas pakalpojumiem (A/S “Sadales tīkls”) un OIK. 

elektrības rēķina komponentes

Pieslēguma jauda ietekmē gan OIK, gan arī sadales tīklu pakalpojumu maksu, jo abas rēķina komponentes tiek aprēķinātas pēc diviem kritērijiem:

Izvēloties atbilstošu elektroenerģijas pieslēguma jaudu un strāvas lielumu, kā arī mazinot elektrības patēriņu mājsaimniecībā vai uzņēmumā ar energoefektīvu risinājumu palīdzību, var samazināt gan sadales tīklu pakalpojumu, gan OIK izmaksas. Piemēram, saimniecība ar trīs fāžu pieslēgumu var samazināt strāvas lielumu no 25 uz 16 ampēriem vai arī trīsfāžu pieslēgumu nomainīt uz vienas fāzes pieslēgumu, ja tas ir pietiekošs. Bieži gadās, ka iepriekš pieprasīts elektrotīkla pieslēgums ar jaudas rezervi, taču reāli tā netiek izmantota. ŠĪ iemesla dēļ ir vērts izvērtēt, vai būtu pienācis brīdis piesaistīt energoefektivitātes speciālistu, jo profesionāļa vērtējums ļautu ieviest pašu efektīvāko risinājumu.  

Kā aprēķināt nepieciešamo elektrotīkla jaudu?

Lai saprastu, cik liela jauda nepieciešama, ir  jāizvērtē, kādas elektroierīces plānojat izmantot, kā arī cik daudzas no tām izmantosiet vienlaicīgi. Jo vairāk elektroierīču, jo lielākas jaudas pieslēgums būs nepieciešams.

Lēmumu pieņemt palīdzēs slodzes aprēķina kalkulators, kurā ievadot datus par dzīvojamās platības izmēru un plānotajām elektroierīcēm, var redzēt aprēķinu, kāda jauda nepieciešama īpašumam.

Pieslēguma tipi

Visbiežāk vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumi tiek nodrošināti dzīvokļos. Šāda pieslēguma jauda ir pietiekoša sadzīves elektroierīču darbības nodrošināšanai: apgaismojumam, veļas mazgājamajai mašīnai, ledusskapim, televizoram, putekļu sūcējam un citām ierīcēm. Tomēr, ja virtuvē tiek uzstādīta elektriskā vai indukcijas plīts, ko paredzēts darbināt vienlaikus ar citu sadzīves tehniku, iespējams, būs nepieciešams trīsfāžu pieslēgums.

Savukārt trīsfāžu pieslēgums tiek ierīkots jaunajos daudzdzīvokļu namu projektos, privātmājās un viensētās, jo tajās lieto elektroierīces, kurām nepieciešama lielāka elektrotīkla jauda, piemēram, siltumsūkņi, ūdens sūkņi un citas jaudīgas iekārtas.

Kā noskaidrot savu tagadējo pieslēguma jaudu?

Informācija par sadales sistēmas pakalpojuma tarifu, fāžu skaitu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu ir atrodama elektrības tirgotāja līgumā. Šo informāciju var apskatīt arī AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās portālā atverot Tehnisko informāciju zem jums piederošā objekta adreses. Fāžu skaits tiek norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja.

Kā mainīt elektrības pieslēguma jaudu?

Lai mainītu pieslēguma jaudu, vērsieties pie sava elektroenerģijas piegādātāja, kurš sniegs nepieciešamās konsultācijas un palīdzēs jums pieslēgt atbilstošu elektrotīkla jaudu un izvairīties no kļūdām, kas var vest pie papildu izmaksām. 

Izveidot energoefektīvu uzņēmumu sākotnēji var šķist kā neiespējamā misija. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, rezultātu no energoefektivitātes parasti neiegūst vienā dienā. Ir nepieciešami mēneši, lai redzētu elektrības patēriņa un izmaksu samazināšanos. Turklāt nepietiek tikai ieviest jaunas tehnoloģijas, arī uzņēmuma darbinieki jāpārliecina mainīt elektroenerģijas patērēšanas ieradumus. 

Neskatoties uz izaicinājumiem, energoefektīva pieeja uzņēmumam ilgtermiņā sniedz vairākas priekšrocības.

1. Samazinās elektrības patēriņš un izmaksas

Šis ir acīmredzamākais un tiešākais ieguvums. Izvērtējot katra biznesa specifikai raksturīgo elektroenerģijas patēriņa dinamiku, izmantoto aprīkojumu un ēkas mikroklimata uzturēšanas sistēmas, iespējams būtiski samazināt uzņēmuma izmaksas par energoresursiem.

Energoefektivitātes pasākumus var iedalīt:

Kaut arī energoefektivitātes projektu īstenošana parasti saistīta ar augstām sākotnējām izmaksām, iespēja uzraudzīt un samazināt elektrības patēriņu ilgtermiņā ļauj ietaupīt lielākus finanšu līdzekļus nekā ieguldīti.

2. Mazāki riski gadījumā, ja pieaug elektrības cenas

Enerģētikas nozare ir viena no retajām jomām, kurā globālā Covid-19 vīrusa izraisītā krīze ir radījusi pozitīvu ieguvumu iedzīvotājiem, jo pandēmijas ietekmē samazinājies juridisko personu pieprasījums pēc elektroenerģijas, kas veicinājis elektrības cenu kritumu. Tomēr situācija var mainīties, kad, ekonomikai atkopjoties un juridiskajām personām atsākot pilnvērtīgu darbu, strauji pieaugs pieprasījums pēc elektroenerģijas un, iespējams, arī tās cenas. Viens no labākajiem veidiem, kā ierobežot svārstīgo enerģijas cenu ietekmi uz izmaksām, ir domāt par energoefektivitātes paaugstināšanu uzņēmumā jau laicīgi, veicot energoauditu un izvērtējot, kā samazināt elektrības patēriņu uzņēmuma struktūrvienībās – ražotnēs, noliktavās, biroju ēkās un citur.

3. Elektroenerģijas patēriņa monitorings palīdz efektīvi pielietot jaudu

Lai varētu veikt monitoringu, uzņēmumā uzstāda viedierīces, kas uzkrāj datus un ļauj sekot līdzi elektroenerģijas kvalitātei un faktiskajam patēriņam. Tiek uzkrāti dati par patēriņa dinamiku (stunda, diennakts, nedēļa utt.), kā arī iegūta informācija par nelietderīgi patērēto enerģiju. Iegūtie dati palīdz izprast ēkas vai ražošanas procesa patēriņa dinamiku un atrast veidus kā ietaupīt. Pamatojoties uz tiem, var arī izvēlēties atbilstošāko tarifa plānu, kas palīdzēs tiešā veidā samazināt uzņēmuma izmaksas.

Piemēram, pateicoties elektroenerģijas patēriņa monitoringam un ievērojot Senergo rekomendācijas, uzņēmums NHC 5, SIA laika posmā no 2019. gada decembra līdz 2020. gada septembrim jau ir ietaupījis gandrīz 10 000 EUR.

4. Izpildītas Energoefektivitātes likuma normas

Energoefektivitātes likums lielajiem uzņēmumiem nosaka virkni energoefektivitātes prasību, tai skaitā arī energoaudita veikšanu. Gadījumā, ja šīs prasības netiek izpildītas, jāmaksā ikgadējā energoefektivitātes nodeva.

Energoaudita laikā speciālisti izvērtē, kur, cik daudz un kāda veida enerģija uzņēmumā tiek patērēta. Tas dod iespēju identificēt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas palīdzēs samazināt uzņēmuma izmaksas par enerģiju. Energoaudits jāatkārto reizi četros gados. Ilgtermiņā tas ļauj izvērtēt enerģijas patēriņu arī attiecībā pret iepriekšējiem periodiem un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus.

Energoefektivitātes likuma izpratnē energoaudits jāveic:

Organizācijas var ieviest arī sertificētu energopārvaldības sistēmu ISO 50001 vai uzlabot jau esošo vides pārvaldības sistēmu ISO 140001, kas ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, kā arī apliecinājums tam, ka uzņēmuma darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

Tomēr energoefektivitāte nav domāta tikai lielajiem uzņēmumiem. Būtisku ieguvumu var gūt arī mazāki biznesi, kuri, pateicoties energoauditam, var atrast veidus, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un izmaksas.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem, apkopojot Energoefektivitātes likuma prasības izpildījušo uzņēmumu sniegto informāciju par pasākumiem, kurus tie plāno veikt laika periodā līdz 2022. gadam, izmaksās par enerģiju tiks ietaupīti vairāk nekā 18,3 miljoni eiro, attiecīgi ietaupot enerģiju 255 GWh apmērā.

5. Uzlabojas darbinieku darba apstākļi un produktivitāte

Energoefektivitātes pasākumu ieviešana iet kopsolī ar produktivitātes veicināšanu, jo uzņēmumam tā ir iespēja samazināt rēķinus par enerģiju, vienlaikus ražojot tikpat vai pat vairāk. IEA Efektīvas pasaules scenārijs paredz – ieviešot dažādus energoefektīvus risinājumus, līdz 2040. gadam apstrādes rūpniecība no katras izmantotās enerģijas vienības varētu radīt gandrīz divreiz lielāku bruto pievienoto vērtību.

Turklāt darbinieki, kas strādā energoefektīvos uzņēmumos, mēdz būt produktīvāki. Iemesli ir ļoti praktiski – darbam piemērots apgaismojums un pareizi uzstādītas apkures, ventilācijas un dzesēšanas (HVAC) sistēmas palīdz telpās nodrošināt atbilstošus darba apstākļus un klimatu.

6. Labāk gan uzņēmumam, gan planētai

Pēdējos gados arvien vairāk palielinās bažas par klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu. Enerģijas patēriņš joprojām ir galvenais cilvēku izraisīto siltumnīcefekta gāzu emisijas avots, kas ir viens no lielākajiem klimata pārmaiņu cēloņiem.

Labs veids, kā uzņēmums var samazināt enerģijas izmantošanas ietekmi uz vidi, ir sekot Rimi Baltic piemēram – pirkt atjaunojamo elektroenerģiju un iegādāties Zaļās elektroenerģijas izcelsmes sertifikātus. Saskaņā ar uzņēmuma pausto šī pieeja ir palīdzējusi samazināt radīto CO2 emisiju apjomu vairāk kā 60 reižu, bet elektrības patēriņu – par 34 % uz kvadrātmetru.

Biznesa energoefektivitāte var būt sarežģīta, taču uzņēmumam, kas to ievieš, ir daudz priekšrocību. Pārdomāta energoefektivitātes stratēģija ne tikai palīdz samazināt izmaksas, bet arī uzlabo uzņēmuma zīmola reputāciju, samazina riskus elektrības cenu celšanās gadījumā, uzlabo darbinieku produktivitāti un palīdz mazināt globālo sasilšanu.

Tomēr nav vajadzības realizēt visus iespējamos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus vienlaicīgi, jo tas prasa lielas investīcijas un daudz laika. To var darīt pakāpeniski – soli pa solim. Ja jūsu uzņēmums vēl nav ieviesis energoefektivitātes stratēģiju, ir laiks izlemt par tās izveidi. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Senergo energoefektivitātes speciālistu un saņemiet bezmaksas konsultāciju!