Senergo, SIA Latvijā realizētās elektroenerģijas izcelsme 2020. gadā, MWh

71
%
61 210 MWh
elektroenerģijas biržā iepirktā elektroenerģija
28
%
24 886 MWh
no citiem tirgotājiem Latvijā iepirktā elektroenerģija
1
%
370 MWh
no elektroenerģijas ražotājiem Latvijā iepirktā elektroenerģija
98
%
85 740 MWh
citas elektroenerģijas, kas nav minētas Noteikumu par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem 9.4. vai 9.5.apakšpunktā
1
%
720 MWh
no atjaunojamiem energoresursiem (hidroenerģijas, biogāzes, biomasas, vēja enerģijas, saules enerģijas vai cita atjaunojamo energoresursu veida) saražotā elektroenerģija
1
%
5 MWh
no fosilā kurināmā (dabasgāzes, oglēm, degakmens vai cita fosilā kurināmā veida) saražotā elektroenerģija
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram