SIA “Unguri” ir kūdras iegūšanas un pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar frēzkūdras un grieztās kūdras ieguvi, kūdras frakcionēšanu, pakošanu un kūdras produkcijas realizāciju ES un citās valstīs. Uzņēmuma vadība un tā darbinieki ir progresīvi domājoši cilvēki, kam ir svarīga vide un tās saglabāšana.

Izaicinājums:
Elektroenerģijas rēķini veido būtisku SIA “Unguri” budžeta pozīciju. Tāpēc uzņēmums izteica vēlmi veikt elektroenerģijas patēriņa monitoringu, lai:
1) atrastu risinājumus, kas ļautu patērēt elektroenerģiju efektīvāk;
2) samazinātu elektroenerģijas izmaksas;
3) novērtētu esošo uzņēmuma slodžu profilu.

Risinājums:
Senergo speciālisti ar viedierīču palīdzību veica sistēmas elektromonitoringu, kas uzkrāja datus par elektroierīču patēriņu dažādās patērētāju grupās. Ievāktā informācija ļāva izstrādāt elektrosistēmas pilnu analīzi, pēc kuras vadoties, var turpmāk efektīvāk plānot uzņēmuma ražošanas procesus un produktīvāk izlietot izejvielas.

Rekomendācijas:

Finansiālais ietaupījums:
Izvēloties atbilstošāko elektroenerģijas tarifu un ievērojot Senergo rekomendācijas, Unguri, SIA  turpmāk varēs samazināt elektroenerģijas patēriņu vismaz par 5%.  Ņemot vērā ražošanas uzņēmuma patēriņu, šāds ietaupījums ir vērā ņemams.