Elektroenerģijas tirgus apskats: 2020. gada augusts

  • 2020. gada augustā Nord Pool biržas elektroenerģijas cenas Latvijas un Baltijas reģionā ir būtiski augušas – 43,40 EUR/mWh salīdzinot ar 31,77 EUR/mWh jūlijā. Neskatoties uz šādu kāpumu, cenas joprojām saglabājās zem 2019. un 2018. gadu līmeņa.
  • Latvijas kopējā vietējās ģenerācijas bilancē 2020. gadā ir vērojams ūdens un vēja ģenerācijas samazinājums sausu bezvēja laikapstākļu dēļ.
  • Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā 2020. gada augustā ir praktiski atjaunojies tajā līmenī, kādā tas bija pirms Covid-19 krīzes, un ir tikai nedaudz zem 2019. gada augusta līmeņa.
Elektroenerģijas cenas Latvijā
Latvijā saražotās elektroenerģijas bilance
  • Nord Pool reģiona plānotie ģenerācijas un pārvades remontdarbi parasti tiek veikti vasaras mēnešos, un arī šis gads nav izņēmums. Tāpēc, atjaunojoties patēriņam, var redzēt lielākas svārstības cenās dažādos reģionos nepieejamo ģenerāciju vai pārvades jaudas ierobežojumu dēļ.
  • Vērtējot turpmāko mēnešu cenu veidošanos, Senergo prognozē, ka tām vajadzētu nedaudz samazināties, atnākot rudenīgam laikam ar biežākiem nokrišņiem. Līdzīgi sagaidām, ka pakāpeniski jāatjaunojas vasaras periodā nepieejamo ģenerāciju darbībai un pārvades kapacitātēm.
Elektroenerģijas patēriņš
Elektroenerģijas ģenerācija

Ja jūs vēlaties saņemt tarifu plānu, kas būtu pielāgots tieši jūsu mājsaimniecībai vai biznesa specifikai, kā arī iepazīties ar mūsu piedāvātā līguma projektu, sazinieties ar mums, izmantojot šo kontaktformu vai Facebook.