Vienkāršiem vārdiem - energoefektivitāte ir enerģijas lietderīga izmantošana. Tā ietver gan ēku siltināšanu un siltuma zudumu mazināšanu, gan pāriešanu uz tādu sadzīves iekārtu un spuldžu izmantošanu, kas patērē mazāk elektrības. Turklāt energoefektivitāte nozīmē ne tikai mazāku elektrības patēriņu, bet arī efektīvu enerģijas lietošanu.

Uzlabojot savas mājsaimniecības energoefektivitāti, jūs varat samazināt gan enerģijas patēriņu, gan ikmēneša izdevumus. Mūsdienās arvien aktuālāka ir arī vides aizsardzība. Lai iegūtu elektroenerģiju, bieži ir jāpatērē fosilie dabas resursi – akmeņogles, nafta, gāze, kas neatjaunojas. Tādēļ, jo mazāk elektroenerģijas patērējam, jo dabai draudzīgāks ir mūsu dzīvesveids.

Kā padarīt mājokli energoefektīvu?

Pirmais solis pārejai uz energoefektīvu mājokli ir uzdot jautājumu – vai jūsu mājās tiek racionāli izmantota siltumenerģija un elektroenerģija? Padomājiet, ko varētu darīt, lai enerģijas patēriņu samazinātu. Pieejamais risinājumu klāsts ir ļoti plašs, tādēļ ir vērts sākt ar to, kas visvairāk mājokļos patērē enerģiju – tā ir apkures, karstā ūdens un elektrības apgāde.

5 ieteikumi, kā ieekonomēt siltumenerģiju un elektroenerģiju:

  1. Nomainiet kvēlspuldzes uz daudz ekonomiskākajām LED spuldzēm. Tās ļauj ietaupīt līdz pat 90% no kvēlspuldžu patērētās enerģijas, kā arī kalpo daudz ilgāk (25 – 40 gadus). Lai ieguldījums spuldžu nomaiņā atmaksātos ātrāk, vispirms ar tām aprīkojiet tās telpas, kurās mākslīgo apgaismojumu ikdienā izmantojat visilgāk.
  2. Pārejiet uz energoefektīvu sadzīves elektroiekārtu lietošanu. Iegādājoties jaunu sadzīves elektrotehniku, pievērsiet uzmanību marķējuma burtiem. Sadzīves tehnika tiek marķēta ar alfabēta burtiem no „A” līdz „G”, kas apzīmē septiņas energoefektivitātes klases, no kurām augstākā ir „A” klase. Ar šo marķējuma burtu apzīmē tehniku, kas ne tikai ļauj samazināt elektrības patēriņu, bet arī vairāk saudzē apkārtējo vidi.
  3. Uzstādiet viedās ierīces enerģijas patēriņa kontrolēšanai. Mūsdienās ikviens savā mājoklī var uzstādīt automātisko klimata kontroli, elektrības patēriņa mērītājus, viedos termostatus radiatoru siltuma patēriņa kontrolei, kā arī gaismas regulēšanas ierīces. Tās atslēgs apgaismojumu, ja telpā neuzturas cilvēki, vai automātiski pielāgos apgaismojumu dabīgajiem āra apstākļiem – ja telpa ir pietiekami gaiša, lampas izslēgsies, ja kļūs tumšāks – ieslēgsies.
  4. Nosiltiniet mājas ārsienas. Lielai daļai Latvijā esošo dzīvojamo ēku ir lieli siltuma zudumi. Veicot ēkas siltināšanu, varat būtiski samazināt sava mājokļa siltumenerģijas patēriņu un komunālo maksājumu izdevumus, vienlaikus paaugstinot īpašuma vērtību.
  5. Izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju, kas piedāvā zemu cenu un izdevīgus līguma nosacījumus, pievēršot uzmanību trīs faktoriem: elektroenerģijas cenai, pārstāvības pakalpojuma izmaksām un ikmēneša apkalpošanas maksas apmēram.

Pateicoties energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem, ikviena mājsaimniecība var būtiski samazināt izmaksas par elektroenerģiju un siltuma apgādi. Turklāt gandarījumu sniegs arī apziņa, ka energoefektivitātes pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas un jūsu dzīvesveids kļūst dabai arvien draudzīgāks.