Izveidot energoefektīvu uzņēmumu sākotnēji var šķist kā neiespējamā misija. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, rezultātu no energoefektivitātes parasti neiegūst vienā dienā. Ir nepieciešami mēneši, lai redzētu elektrības patēriņa un izmaksu samazināšanos. Turklāt nepietiek tikai ieviest jaunas tehnoloģijas, arī uzņēmuma darbinieki jāpārliecina mainīt elektroenerģijas patērēšanas ieradumus. 

Neskatoties uz izaicinājumiem, energoefektīva pieeja uzņēmumam ilgtermiņā sniedz vairākas priekšrocības.

1. Samazinās elektrības patēriņš un izmaksas

Šis ir acīmredzamākais un tiešākais ieguvums. Izvērtējot katra biznesa specifikai raksturīgo elektroenerģijas patēriņa dinamiku, izmantoto aprīkojumu un ēkas mikroklimata uzturēšanas sistēmas, iespējams būtiski samazināt uzņēmuma izmaksas par energoresursiem.

Energoefektivitātes pasākumus var iedalīt:

Kaut arī energoefektivitātes projektu īstenošana parasti saistīta ar augstām sākotnējām izmaksām, iespēja uzraudzīt un samazināt elektrības patēriņu ilgtermiņā ļauj ietaupīt lielākus finanšu līdzekļus nekā ieguldīti.

2. Mazāki riski gadījumā, ja pieaug elektrības cenas

Enerģētikas nozare ir viena no retajām jomām, kurā globālā Covid-19 vīrusa izraisītā krīze ir radījusi pozitīvu ieguvumu iedzīvotājiem, jo pandēmijas ietekmē samazinājies juridisko personu pieprasījums pēc elektroenerģijas, kas veicinājis elektrības cenu kritumu. Tomēr situācija var mainīties, kad, ekonomikai atkopjoties un juridiskajām personām atsākot pilnvērtīgu darbu, strauji pieaugs pieprasījums pēc elektroenerģijas un, iespējams, arī tās cenas. Viens no labākajiem veidiem, kā ierobežot svārstīgo enerģijas cenu ietekmi uz izmaksām, ir domāt par energoefektivitātes paaugstināšanu uzņēmumā jau laicīgi, veicot energoauditu un izvērtējot, kā samazināt elektrības patēriņu uzņēmuma struktūrvienībās – ražotnēs, noliktavās, biroju ēkās un citur.

3. Elektroenerģijas patēriņa monitorings palīdz efektīvi pielietot jaudu

Lai varētu veikt monitoringu, uzņēmumā uzstāda viedierīces, kas uzkrāj datus un ļauj sekot līdzi elektroenerģijas kvalitātei un faktiskajam patēriņam. Tiek uzkrāti dati par patēriņa dinamiku (stunda, diennakts, nedēļa utt.), kā arī iegūta informācija par nelietderīgi patērēto enerģiju. Iegūtie dati palīdz izprast ēkas vai ražošanas procesa patēriņa dinamiku un atrast veidus kā ietaupīt. Pamatojoties uz tiem, var arī izvēlēties atbilstošāko tarifa plānu, kas palīdzēs tiešā veidā samazināt uzņēmuma izmaksas.

Piemēram, pateicoties elektroenerģijas patēriņa monitoringam un ievērojot Senergo rekomendācijas, uzņēmums NHC 5, SIA laika posmā no 2019. gada decembra līdz 2020. gada septembrim jau ir ietaupījis gandrīz 10 000 EUR.

4. Izpildītas Energoefektivitātes likuma normas

Energoefektivitātes likums lielajiem uzņēmumiem nosaka virkni energoefektivitātes prasību, tai skaitā arī energoaudita veikšanu. Gadījumā, ja šīs prasības netiek izpildītas, jāmaksā ikgadējā energoefektivitātes nodeva.

Energoaudita laikā speciālisti izvērtē, kur, cik daudz un kāda veida enerģija uzņēmumā tiek patērēta. Tas dod iespēju identificēt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas palīdzēs samazināt uzņēmuma izmaksas par enerģiju. Energoaudits jāatkārto reizi četros gados. Ilgtermiņā tas ļauj izvērtēt enerģijas patēriņu arī attiecībā pret iepriekšējiem periodiem un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus.

Energoefektivitātes likuma izpratnē energoaudits jāveic:

Organizācijas var ieviest arī sertificētu energopārvaldības sistēmu ISO 50001 vai uzlabot jau esošo vides pārvaldības sistēmu ISO 140001, kas ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, kā arī apliecinājums tam, ka uzņēmuma darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

Tomēr energoefektivitāte nav domāta tikai lielajiem uzņēmumiem. Būtisku ieguvumu var gūt arī mazāki biznesi, kuri, pateicoties energoauditam, var atrast veidus, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un izmaksas.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem, apkopojot Energoefektivitātes likuma prasības izpildījušo uzņēmumu sniegto informāciju par pasākumiem, kurus tie plāno veikt laika periodā līdz 2022. gadam, izmaksās par enerģiju tiks ietaupīti vairāk nekā 18,3 miljoni eiro, attiecīgi ietaupot enerģiju 255 GWh apmērā.

5. Uzlabojas darbinieku darba apstākļi un produktivitāte

Energoefektivitātes pasākumu ieviešana iet kopsolī ar produktivitātes veicināšanu, jo uzņēmumam tā ir iespēja samazināt rēķinus par enerģiju, vienlaikus ražojot tikpat vai pat vairāk. IEA Efektīvas pasaules scenārijs paredz – ieviešot dažādus energoefektīvus risinājumus, līdz 2040. gadam apstrādes rūpniecība no katras izmantotās enerģijas vienības varētu radīt gandrīz divreiz lielāku bruto pievienoto vērtību.

Turklāt darbinieki, kas strādā energoefektīvos uzņēmumos, mēdz būt produktīvāki. Iemesli ir ļoti praktiski – darbam piemērots apgaismojums un pareizi uzstādītas apkures, ventilācijas un dzesēšanas (HVAC) sistēmas palīdz telpās nodrošināt atbilstošus darba apstākļus un klimatu.

6. Labāk gan uzņēmumam, gan planētai

Pēdējos gados arvien vairāk palielinās bažas par klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu. Enerģijas patēriņš joprojām ir galvenais cilvēku izraisīto siltumnīcefekta gāzu emisijas avots, kas ir viens no lielākajiem klimata pārmaiņu cēloņiem.

Labs veids, kā uzņēmums var samazināt enerģijas izmantošanas ietekmi uz vidi, ir sekot Rimi Baltic piemēram – pirkt atjaunojamo elektroenerģiju un iegādāties Zaļās elektroenerģijas izcelsmes sertifikātus. Saskaņā ar uzņēmuma pausto šī pieeja ir palīdzējusi samazināt radīto CO2 emisiju apjomu vairāk kā 60 reižu, bet elektrības patēriņu – par 34 % uz kvadrātmetru.

Biznesa energoefektivitāte var būt sarežģīta, taču uzņēmumam, kas to ievieš, ir daudz priekšrocību. Pārdomāta energoefektivitātes stratēģija ne tikai palīdz samazināt izmaksas, bet arī uzlabo uzņēmuma zīmola reputāciju, samazina riskus elektrības cenu celšanās gadījumā, uzlabo darbinieku produktivitāti un palīdz mazināt globālo sasilšanu.

Tomēr nav vajadzības realizēt visus iespējamos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus vienlaicīgi, jo tas prasa lielas investīcijas un daudz laika. To var darīt pakāpeniski – soli pa solim. Ja jūsu uzņēmums vēl nav ieviesis energoefektivitātes stratēģiju, ir laiks izlemt par tās izveidi. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Senergo energoefektivitātes speciālistu un saņemiet bezmaksas konsultāciju!