Fiksēta tarifa “zemūdens akmeņi”: kam pievērst uzmanību?

Elektroenerģijas tirgotāji Latvijā izstrādā savu piedāvājumu, pārsvarā par pamatu ņemot divu veidu tarifus — fiksētu tarifu ar vienādiem mēneša maksājumiem visa līguma garumā un biržas cenai piesaistītu jeb mainīgu tarifu. Katrs uzņēmums vai mājsaimniecība var konsultēties ar savu elektroenerģijas piegādātāju par piemērotākā tarifa izvēli, taču nav ieteicams balstīties tikai uz rekomendācijām. Pieņemot lēmumu par sadarbību, derētu laicīgi pieprasīt līguma projektu un uzmanīgi iepazīties ar tā nosacījumiem, lai vēlāk izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Tā kā fiksētas cenas tarifi joprojām ir populārākā izvēle lietotāju vidū, esam izpētījuši dažādu elektroenerģijas tirgotāju līgumus un to “zemūdens akmeņus”.

1. Līguma termiņš

Fiksētas cenas līgumi var tikt noslēgti uz ļoti dažādiem periodiem: no viena mēneša līdz pat pieciem gadiem. Elektroenerģijas tirgotājs un patērētājs individuāli vienojas gan par termiņu, gan par elektroenerģijas cenu – bieži vien jo garāks ir līguma termiņš, jo mazāku tarifu tirgotājs piemēro. Taču, meklējot viszemāko cenu, nav jāsteidzas parakstīt piecu gadu līgumu — nosakot cenu fiksētajam tarifam, elektroenerģijas tirgotājs ņem vērā gan šībrīža cenas biržā, gan to tendences, gan notikumus ekonomikā. Piemēram, šogad piedzīvojām elektroenerģijas cenas pazemināšanās tendenci un pat tādu precedentu kā negatīva elektroenerģijas cena — visiem šiem faktoriem ir ievērojams fiksētas cenas samazināšanas potenciāls. Tāpēc saviem klientiem mēs iesakām izvēlēties fiksētas cenas līguma periodu no 12 mēnešiem līdz 36 mēnešiem, lai līgumā ietvertā elektroenerģijas cena atbilstu aktuālajai situācijai ekonomikā.

2. Līgumsodi

Praktiski visi elektrības tirgotāji, fiksējot elektroenerģijas cenu kādam periodam, paredz, ka šī cena ir attiecināta uz noteiktu elektroenerģijas apjomu. Tāpēc, patērētājam laužot līgumu pirms termiņa vai arī sadarbības periodā nepatērējot elektroenerģiju līgumā noteiktajā apmērā, parasti ir jāmaksā līgumsods. Pirms līguma noslēgšanas patērētājam ir ļoti būtiski izvērtēt, vai norādītais līgumsods ir samērīgs un godīgs. Diemžēl bieži vien nespeciālistam to ir grūti saprast, jo soda aprēķināšana ir norādīta formulas izteiksmē. Tāpēc patērētājam ir būtiski pārliecināties, ka viņam ir saprotamas formulas sastāvdaļas un nepieciešamības gadījumā viņš varēs patstāvīgi izrēķināt līgumsoda apmēru. Savā sadarbības līgumā esam ietvēruši ne tikai skaidras formulas sastāvdaļu definīcijas, bet arī esam parūpējušies, lai mūsu līgumsodi būtu vieni no zemākajiem tirgū. Tāpat savos fiksēto cenu līgumos mēs nekad nenosakām piegādes apjomu limitus, tāpēc mūsu klienti var neuztraukties par apjoma izpildi vai neizpildi.

Elektroenerģijas fiksētas cenas reģions

Piedāvājot patērētājam fiksētu cenu, lielākā daļā tirgotāju runā tieši par Latvijas reģionu ar 100% nemainīgu elektroenerģijas cenu, kurai netiks pieskaitītas papildu komponentes. Taču daži elektroenerģijas tirgotāji piedāvā arī šķietami lētāku Somijas (vai Igaunijas) fiksētu elektroenerģijas cenu. Šajā gadījumā der atcerēties, ka klāt nāk mainīgās pārvades izmaksas par elektroenerģijas piegādi uz Latviju. Šīs izmaksas veidojas no Nord Pool biržas faktiskās Somijas un Latvijas cenu starpības katrā stundā un tiek aprēķinātas pēc fakta. Rezultātā, pārvades izmaksām paliekot nezināmām, atsevišķos mēnešos tās var sadārdzināt kopējo elektroenerģijas cenu par 1 kWh pat līdz 30%. Ja elektroenerģijas piegādātājs piedāvā noslēgt līgumu par citas valsts fiksētu elektroenerģijas cenu, iesakām painteresēties arī par Latvijas reģiona cenu, lai aprēķinātu pārvades vidēji svērtās izmaksas. Dodot priekšroku šādam līgumam, ir jābūt gatavam uzņemties atvērtās biržas risku un jāizvērtē, vai nebūtu labāk izvēlēties pilnībā atvērto biržas līgumu, lai saņemtu jūtamu ekonomiju periodos, kad biržas cenas strauji samazinās. Saviem klientiem mēs vienmēr piedāvājam tieši Latvijas reģiona cenu, lai nodrošinātu saprotamu izmaksu struktūru un patiešām fiksētu cenu.

Elektroenerģijas cenas Latvijā un Somijā, EUR/MWh

Ja jūs vēlaties saņemt tarifu plānu, kas būtu pielāgots tieši jūsu mājsaimniecībai vai biznesa specifikai, kā arī iepazīties ar mūsu piedāvātā līguma projektu, sazinieties ar mums, izmantojot šo kontaktformu vai Facebook.