Mūsdienās Latvijā elektrības patērētājiem ir iespēja izvēlēties starp vairākiem elektroenerģijas piegādātājiem, turklāt, pēdējos mēnešos elektroenerģijas cenas ir pieaugušas, tāpēc jo īpaši svarīgi ir prast salīdzināt elektrības tarifus un līguma nosacījumus. Vai vienmēr atpazīstamākā zīmola piedāvājums ir labākais? Lai būtu vieglāk veikt pārdomātu izvēli, esam uzskaitījuši būtiskākos faktorus, kam pievērst uzmanību, dodot priekšroku vienam vai otram piedāvājumam.

Izvēloties fiksēto tarifu, jūs pērkat elektrību par tādu maksu, par kādu vienojāties līguma slēgšanas brīdī. Neatkarīgi no tā, vai elektrības cena biržā turpmāk pieaug vai krīt. Salīdzinot vairāku elektroenerģijas tirgotāju piedāvāto cenu par 1kWh fiksētajam tarifam, būs vienkārši saprast, vai pašlaik par elektrību maksājat vairāk vai mazāk, kā būtu iespējams.

Ar Senergo fiksētā tarifa cenām varat iepazīties šeit.

Dinamiskais tarifs ir piesaistīts elektrības cenai Nord Pool biržā, tādēļ, ja vēlaties izmantot šo tarifu, jums būs jāmaksā par elektrību  atbilstoši aktuālajai vienas kilovatstundas biržas cenai. Ja cena biržā samazināsies, jūsu mēneša maksājums arī samazināsies, ja pieaugs, rēķins arī kļūs lielāks. Tā kā šajā gadījumā elektrību jūs pērkat par biržas cenu, kas praktiski visiem ir vienāda*, izvērtējot piedāvājumus, uzmanība jāpievērš elektrības tirgotāja starpniecības maksas lielumam. Jo tā zemāka, jo izdevīgāks piedāvājums.

Ar Senergo dinamiskā tarifa cenu varat iepazīties šeit.

Elektroenerģijas cena ikmēneša rēķinā veido tikai aptuveni trešdaļu no gala maksas par elektrību. Divas pārējās trešdaļas veido maksa par elektroenerģijas pārvadi un sadali, kā arī obligātā iepirkuma komponente un nodokļi. Tādēļ, pirms slēdzat līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju, pārliecinieties, ka piedāvājumā ir norādītas visas rēķina pozīcijas. Pārbaudiet arī, vai elektrības cenu veidojošās komponentes aprēķinātas atbilstoši jūsu objekta pieslēguma veidam, jo no tā atkarīga maksa par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem.

Atsevišķi elektrības tirgotāji ikmēneša rēķinos papildus iekļauj abonēšanas maksu. Tā ir katra tirgotāja paša brīvi izvēlēta cena, ko (papildus uzcenojumam pie elektrības cenas) uzņēmums vēlas saņemt par savu pakalpojumu. Elektrības tirgotāja noteiktā abonēšanas maksa var būt 1 eiro mēnesī un vairāk. Piemēram, Senergo saviem tarifiem šādu abonēšanas maksu nepiemēro.

Slēdzot līgumu par fiksētu elektrības tarifu, pievērsiet uzmanību garantētās cenas perioda termiņam. Parasti tas ir viens, divi vai trīs gadi, kas nozīmē, šajā periodā elektroenerģijas tirgotājs nevar mainīt elektrības cenu, pat ja tā biržā objektīvu iemeslu dēļ ir pieaugusi vai samazinājusies. Jo ilgāks ir garantētās cenas periods,  jo zemāks elektrības tarifs. Bet noteikti pievērsiet uzmanību, vai līgumā ar izvēlēto tirgotāju nav no tirgotāja puses vienpersoniski tiesības mainīt cenu līguma darbības laikā, jo tad īsti nevar paļauties, ka nolīgtā cena tiks garantēta.

Apskatiet, vai rēķina apmaksas termiņš ir jums pieņemams. Piemēram, Senergo elektrības rēķinus var apmaksāt 20 dienu laikā kopš to izsūtīšanas, kamēr citiem elektrības tirgotajiem rēķinu apmaksas termiņi mēdz būt īsāki.

Pievērsiet uzmanību, vai ir noteikta maksa par līguma laušanu vai tarifa maiņu pirms termiņa un, cik liela tā ir. Ja jūsu līgums būs uz 36 mēnešiem, taču pēc gada sapratīsiet, ka cits tarifs ir izdevīgāks, liela soda nauda par līguma laušanu var būt šķērslis kaut ko mainīt.

* Dinamiskās tarifa cena veidojās katru biržas stundas cenu reizinot ar tās pašas stundas patēriņu, tāpēc vidēji svērtais mēneša rezultāts diviem klientiem var atšķirties, jo viens klients patērē vairāk elektroenerģijas lētākajās biržas cenas stundās, bet otrs – dārgākajās.