Kā lasīt sadzīves tehnikas energomarķējumu?

Eiropas Savienības ieviestais energomarķējums jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem ir ļāvis ikvienam patērētājam, tostarp uzņēmumiem izvēlēties elektroierīces, kas ļauj samazināt ikdienas elektrības patēriņu un ar to saistītos izdevumus. Marķējums nodrošina iespēju ikvienam patērētājiem viegli un saprotami salīdzināt ierīču energoefektivitāti un citu nepieciešamo resursu parametrus.

Energomarķējuma kreisajā pusē ar dažādu krāsu un garumu bultām ilustrēta energoefektivitātes klašu skala — sākot no A+++ līdz D. Visekonomiskāk elektrība tiek patērēta A klases (zaļā krāsa) ierīcēs, savukārt D klasei (sarkanā krāsa) energoefektivitāte ir viszemākā. Marķējuma labajā pusē ar melnu bultu ir norādīta elektroierīcei atbilstīgā energoefektivitātes klase – tā ir nozīmīgākā informācija, kuru jāņem vērā izvēloties un salīdzinot viena veida preces.

Kad ierīces energoefektivitātes klase ir noskaidrota, jāsalīdzina arī konkrētās elektroierīces elektroenerģijas gada patēriņš ar citu tādas pašas klases ierīci. Jo mazāks ir šis skaitlis, jo mazāk elektrības ierīce patērēs. Ražotāji plānoto konkrētās ierīces elektroenerģijas patēriņu gada laikā izsaka kWh/annum. Būtiskas ir arī energomarķējuma apakšējā daļā izvietotās pārējās piktogrammas, kurās katrai ierīču grupai atainoti nozīmīgākie darbības parametri.

Pie būtiskākajiem plusiem noteikti minams ne tikai tas, ka energomarķējums mudina privātpersonas un uzņēmumus investēt energotaupīgākos ražojumos, bet arī šādu ierīču ražotāju tiekšanos attīstīt arvien jaunas tehnoloģijas un piedāvāt vēl energoefektīvākas elektroierīces. Turklāt, iegādājoties elektroierīces pārdomāti un ar ilgtspējīgu izvēli, ikviens no mums var apliecināt arī savu vēlmi saudzēt vidi un atbalstīt centienus mazināt CO2 izmešus.

Taču šī brīža energoefektivitātes marķējuma koncepcija arvien biežāk tiek uzskatīta par apgrūtinošu un nepārskatāmu, jo vairums ierīču pieder augstākajai A klasei ar vienu vai vairākiem plusiņiem, bet citas klases netiek izmantotas. Tādēļ Eiropas Savienība nolēmusi atgriezties pie A līdz G energoefektivitātes klašu iedalījuma, ko preču tirdzniecības vietās ieraudzīsim 2021. gadā.

Energomarķējums trauku mazgājamajai mašīnai; energoefektivitātes marķējums