Elektrība mūsdienās ir tik ierasta lieta, ka ikdienā neaizdomājamies par to, ka tā ir bīstama un var izraisīt nopietnas, paliekošas traumas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Diemžēl elektrotraumu skaits pēdējā laikā ir audzis, tai skaitā bērnu vidū. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēts pēdējā desmitgadē lielākais elektrotraumu skaits – pavisam 85 traumas, no kurām 24 guva dažāda vecuma bērni. Salīdzinājumam 2019. gadā tika reģistrētas 15 bērnu elektrotraumas.

Visbiežāk elektrotraumas gūst mazi bērni līdz piecu gadu vecumam, jo šajā periodā ir ļoti zinātkāri un aktīvi iepazīst pasauli, gan aptaustot dažādus priekšmetus, gan “nogaršojot” tos. Bieži elektriskais trieciens tiek saņemts brīdī, kad bērns mēģina elektrības rozetē iebāzt pirkstus vai sīkus metāla priekšmetus, kā arī gadījumos, kad bērns iekož elektrības vadā. Lielāka vecuma bērni gūst traumas, lietojot bojātas elektroierīces vai tām nonākot saskarē ar ūdeni.

Sekas var būt ļoti nopietnas – sākot no smagiem apdegumiem, kas noved pie invaliditātes mūža garumā, līdz pat nāvei. Tādēļ vecākiem nopietni jāizvērtē, kā izveidot drošu vidi un izglītot savus bērnus, lai elektrotraumu gūšanas risks tiktu samazināts līdz minimumam.

Bērni pret elektrību ir ļoti nenoturīgi

Elektrības trieciens rodas, kad strāva iziet caur ķermeni un cilvēks kļūst par daļu no elektriskās ķēdes. Lielākā daļa bērnu var izturēt vien 3 – 5 miliampēru strāvas triecienuSalīdzinājumam – pieaugušo noturība ir līdz 10 miliampēriem. Tomēr jāņem vērā, ka  strāvas ietekme uz cilvēku ir atkarīga no vairākiem faktoriem:

Kā atpazīt, ka bērns ir guvis elektrotraumu?

Mazi bērni parasti nespēj izstāstīt, kas noticis, vai aprakstīt savas sajūtas. Pazīmes, kas var liecināt, ka bērns saņēmis triecienu ar elektrību:

Pat ja trauma šķiet nenozīmīga, griezieties pie ārsta

Elektrības trieciens var izraisīt nopietnus iekšējos bojājumus organismā, tādēļ svarīgi nekavējoties griezties pēc palīdzības pie mediķiem, lai tie izvērtētu bērna veselības stāvokli. Biežākās elektrības trieciena radītās traumas:

Kā izveidot elektrodrošu vidi?

  1. Nosedziet ar aizsargvākiem tās elektrības rozetes, kas atrodas bērna acu augstumā un ir viegli aizsniedzamas ar rokām. Būvmateriālu un bērnu preču veikalos ir pieejami dažādi aizsarglīdzekļu veidi – gan līdzīgi korķiem, ko iespraust rozetes caurumos un noņemt var tikai ar speciālas atslēdziņas palīdzību, gan cieši nostiprināmi, gludi plastmasas vāciņi, kas pilnībā nosedz kontaktligzdu.
  2. Pēc iespējas izvairieties no pagarinātāju un elektrības sadalītāju lietošanas bērnistabā. Tas novērsīs iespēju, ka bērns varētu nolemt paspēlēties ar vadiem un rozetēm, vai paraujot kādu vadu, uzmest sev virsū augstāk novietotu smagu elektroierīci.
  3. Nelietojiet bojātas elektroierīces. Ja, piemēram, pieskaroties tējkannai, saņemat “sitienu pa pirkstiem”, tā nav sagadīšanās, bet gan pazīme, ka kaut kas nav kārtībā. Negaidiet, kad notiks nelabojamais. Nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un pārtrauciet lietošanu, līdz profesionāls elektriķis veiks remontu un apstiprinās, ka ierīce ir droša lietošanai gan jums, gan bērniem.
  4. Īpašu uzmanību pievērsiet datora vadiem un viedierīču lādētājiem, ko mūsdienu bērni izmanto visbiežāk. Ja tiem vietām nolobījusies izolācija un vadi izskatās bojāti, utilizējiet tos, pirms kāds ir guvis traumu.
  5. Pienākot vasarai, arvien aktuālāki kļūst dārza darbi, kuros izmantojam sezonālās ierīces, piemēram, zāles trimmerus, krūmgriežus, motorzāģus un citus palīgrīkus. Pirms atsākat to lietošanu, pārbaudiet, vai iekārtas nav bojātas un ir darba kārtībā. Nelietojiet tās, ja ārā ir mitrs, lietains laiks. Pasargājiet sevi un vecākos bērnus, kuri bieži palīdz teritorijas uzkopšanas darbos,  atvienojot ierīces no elektrotīkla un atsākot to lietošanu vienīgi, kad nokrišņi ir beigušies un zāle ir sausa.
  6. Pēc iespējas neizmantojiet elektriskās ierīces ūdens tuvumā, piemēram, vannas istabā vai pie baseina, jo ūdens ļoti labi vada elektrisko strāvu. Piemēram, ieslēgtam fēnam iekrītot ūdenī, traumas var gūt gan tā lietotājs, gan cilvēki, kas atrodas tuvumā. Atgādiniet sev un bērniem arī to, ka nedrīkst novietot traukus ar dzērieniem blakus pagarinātājiem un elektrības rozetēm, jo tiem apgāžoties, šķidrums var salīt kontaktligzdās un radīt bīstamas, traumatiskas situācijas.

Kā rīkoties, ja bērns guvis elektrotraumu?

Ja bērns (vai pieaugušais) guvis elektrotraumu iekštelpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus. Ja vispirms neatslēgsiet strāvas padevi, bet uzreiz steigsieties palīgā cietušajam, traumu varat gūt arī jūs un vairs nevarēsiet sniegt palīdzību.

Ja to nav iespējams izdarīt un strāva joprojām plūst caur bērnu, apstājieties uz sausas, elektrību nevadošas virsmas, piemēram, avīzes vai žurnāla, un, izmantojot elektrību nevadošu priekšmetu, piemēram, koka slotas kātu, aizstumiet bērnu prom no elektrības avota. Pēc tam nekavējoties sazinieties ar neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Savukārt, ja elektrības trieciens gūts, saskaroties ar elektroapgādes infrastruktūru ārpus telpām, piemēram, transformatoru vai elektrības kabeļiem, nekādā gadījumā netuvojieties un nepieskarieties cietušajam, bet nekavējoties zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruņa numuru 112.

Parūpējieties par savu un bērnu drošību, nodrošinot viņiem pārdomātu un drošu vidi, kā arī izglītojot viņus par elektrodrošību!