Vasaras sezonā, steidzoties pavadīt laiku pie dabas un saviesīgos āra pasākumos, bieži aizmirstas piedomāt par savu un apkārtējo elektrodrošību, kas var novest pie smagām sekām. Lai izvairītos no brīvdienu rūgtās pēcgaršas, esam sagatavojuši vairākus ieteikumus drošai atpūtai pie dabas.

  1. Brīvā dabā izmantojiet vienīgi tādus apgaismes ķermeņus, elektroierīces un pagarinātājus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir noturīgi pret dažādiem laikapstākļiem. Piemēram, vai iekārta ir piemērota lietošanai ārpus telpām var noteikt, apskatot tās aizsardzības IP klasi. IP44 klase nozīmē izturību pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, bet IP67 – noturību arī pret neilgu iegremdēšanu ūdenī.
  2. Ģimeniskos vasaras pasākumos bieži tiek izmantoti datori un mūzikas atskaņotāji, kas nav paredzēti lietošanai ārpus telpām. Gadījumā, ja sāk līt lietus vai veidojas rasa, tajos var iekļūt mitrums, kas paaugstina risku gūt elektrotraumu, ierīcēm pieskaroties. Tādēļ svarīgi parūpēties, lai visas iekārtas un to vadi vienmēr atrastos drošās un sausās vietās.
  3. Izvairieties no vairāku pagarinātāju saslēgšanas vienā ķēdē, jo pastāv vadu pārkaršanas risks. Ja tomēr citu variantu nav un ir nepieciešams saslēgt vairākus pagarinātājus kopā, noteikti jāparūpējas par to, lai savienojuma vietas būtu pasargātas no mitruma, piemēram, apsienot tām apkārt plastmasas maisiņu vai uzliekot speciālus veikalos nopērkamus aizsargkorpusus.
  4. Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju ārā, noteikti jāpārliecinās, vai kontaktligzda, pie kuras tas tiks pieslēgts, ir aprīkota ar noplūdes automātu, tautā sauktu par “korķi”. Ja vada izolācija ir bojāta vai lietainā laikā vads nokļuvis peļķē, automāts konstatēs šo elektrības noplūdi zemē vai jebkur citur un atslēgs elektroenerģijas padevi, pasargājot cilvēkus un arī dzīvniekus no elektrotraumu riska. Necentieties atsaukt atmiņā fizikas stundas un izgatavot paštaisītus “korķus”. Tikai standarta rūpnieciski ražotās ierīces spēj droši pasargāt no īssavienojuma.
  5. Atpūšoties brīvā dabā, nepieskarieties un nešūpojiet tos kokus, kuru lapotne pieskaras elektrotīkla līnijām. Lai gan pats koks ir dielektriķis, kas nevada elektrību, tomēr ūdens pilienu mitrums uz koka lapām spēj novadīt elektrību un radīt elektrotraumas risku. Tāpat nevajadzētu makšķerēt zem elektrotīkla līnijām. Ja nejauši pieskarsieties vadiem ar makšķeri, varat saņemt spēcīgu strāvas triecienu, jo makšķeres, kas izgatavotas no oglekļa šķiedras, labi vada elektrību.
  6. Nekad neatstājiet elektriskās iekārtas bez uzraudzības, atrodoties brīvā dabā. Šķiet pašsaprotami, ka atrodoties telpās jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar elektrības rozetēm un vadiem, taču tas mēdz aizmirsties, kad esam svaigā gaisā. Esiet modri un vienmēr paturiet bērnus acīs.

Lai droša un saulaina vasaras atpūta!

Loterijas laimētāji