Latvijā, tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un Skandināvijas valstīs elektrības tirgus cenu šobrīd nosaka Eiropas Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirdzniecības birža Nord Pool, kas ir viena no lielākām elektroenerģijas biržām Eiropā pēc pārdotā elektroenerģijas apjoma.

Arī elektroenerģijas biržā cenu nosaka pieprasījums un piedāvājums, un pēc biržā slēgto darījumu cenām vadās arī visi elektroenerģijas tirgotāji, piedāvājot savus pakalpojumus klientiem. Nord Pool ir tā “stikla bumba”, kurā tirgotāji ieskatās, lai prognozētu elektrības cenu nākotnē.

Atšķirībā no finanšu tirgiem, elektroenerģijas cenu biržā ietekmē arī sezonalitāte, laikapstākļi un citi faktori. Piemēram, cenu var mainīt atjaunojamo elektroenerģijas resursu pieejamība, ko būtiski ietekmē saule, ūdens daudzums un vējš. Šī elektroenerģija bieži vien ir lētāka nekā klasiskā, tomēr, ja iestājas ilgstošs sausums un upēs būtiski samazinās ūdens līmenis, tas samazina hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas apjomu. Ziemeļvalstīs hidroelektrostacijas veido nozīmīgu saražotās elektroenerģijas apjomu, tāpēc, samazinoties/nepienākot šim elektrības daudzumam, cenas biržā kāpj.

Vēl viens faktors, ka ietekmē elektroenerģijas cenu, ir CO2 emisiju kvotas, kas ievērojami palielina fosilās (ogles, gāze, degslāneklis) elektroenerģijas cenu. Tā, piemēram, 2018. gadā valdīja liels karstums, kā rezultātā atjaunojamās elektroenerģijas saražotais apjoms kritās un bija nepieciešams lielāks elektroenerģijas apjoms no fosilo izejvielu elektroenerģijas ražotājiem. Šis faktors ietekmēja elektroenerģijas cenu kāpumu biržā.

Laikapstākļi ne tikai ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomus, bet arī tās patēriņu – karstos laikapstākļos mēs patērējam elektroenerģiju daudz vairāk (piemēram, ar lielām jaudām dzesējot biroju ēkas vai ražošanas telpas un iekārtas). Situācijās, kad pieprasījums ir liels, bet piedāvājums mazs, cenu pieaugums ir neizbēgams.

Nobeigumā vēlamies atgādināt, ka elektrības kā produkta cena veido tikai aptuveni trešdaļu gala maksas par elektrību. Divas trešdaļas veido maksa par elektroenerģijas pārvadi un sadali, kā arī obligātā iepirkuma komponente un nodokļi.

Loterijas laimētāji