Pirms nedēļas, 6. jūlijā, laikā no 5.00 līdz 6.00 rītā, esam piedzīvojuši negatīvas elektroenerģijas cenas precedentu Nord Pool biržā Latvijas cenu zonā, rādītājam noslīdot līdz –0,09 EUR/MWh. Tas ir pirmais negatīvas cenas gadījums Baltijā kopš elektroenerģijas tirdzniecība tiek organizēta atvērtajā tirgū. Kāpēc elektroenerģijas cena mēdz noslīdēt zem nulles?

Negatīva vairumtirdzniecības elektroenerģijas cena biržā rodas brīdī, kad tīklā veidojas pārpalikums, respektīvi, netiek ievērota proporcija starp to, cik konkrētā brīdī ir nepieciešams patērēt un cik faktiski bija saražots. Katram ražotājam ir pienākums paredzēt nākošās dienas patēriņu, pamatojoties, piemēram, uz vēja prognozēm vai ūdens pieplūdi HES, un attiecīgi pielāgot elektrostacijas darbības grafiku. Taču atsevišķos gadījumos ražotājs ir gatavs drīzāk veidot pārprodukciju tīklā un piemaksāt par tās glabāšanu, nekā apstādināt savu ražošanu, jo šādi ir lētāk: piemēram, atomelektrostacijas, kuras savus procesus regulē lēni un jaudas parametrus nav spējīgi mainīt operatīvi.

Latvijā negatīva cena visdrīzāk radās tāpēc, ka subsidētais elektroenerģijas portfelis pārpildīja savu iepriekšējās dienas prognozi. Subsīdijas saņem praktiski visas vēja ģenerācijas un hidroelektrostacijas un tām ir tiesības ražot tik daudz elektroenerģijas, cik tajā brīdī ir iespējams. Ražojot pārpalikumu tīklā, tie necieš zaudējumus, jo par vienu vienību saņem noteiktu cenu neatkarīgi no esošās tirgus situācijas. Ar lielu vēju un nosacīti zemu temperatūru priekš vasaras, kad nebija nepieciešams lietot kondicionierus, patēriņš kā tāds bija būtiski nokrities, kā rezultātā konkrētajā stundā elektrība tika saražota par daudz.

Tie uzņēmumi, kuri 6. jūlijā laika posmā no 5.00 līdz 6.00 rītā tērēja elektroenerģiju savai darbībai, saņems nosacītu atlaidi rēķinā par konkrēto stundu. Vienlaicīgi ir jāatceras, ka šķietami izdevīga situācija biržā neietekmē pārējās rēķina komponentes un skar tikai elektroenerģijas cenu, kas pārsvarā ir pati pirmā pozīcija rēķinā.