Mēs palīdzam jūsu uzņēmumam ietaupīt!

Taupīt elektroenerģiju nenozīmē dzīvot tumsā

Laikā, kad elektroenerģijas kopējais patēriņš un šī nozīmīgā resursa cenas ik gadu pieaug, uzņēmēji arvien vairāk pievērš uzmanību sava elektroenerģijas patēriņa pārskatīšanai un optimizēšanai. Elektroenerģiju faktiski var taupīt dažādos veidos, bet šajā rakstā apskatīšu trīs galvenos, kuros konsultācijas sniedz arī Senergo speciālisti.

Viens no elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pamata ieteikumiem sevī iekļauj uzņēmuma iekšējo procesu pārstrukturizēšanu. Piemēram, pārceļot ražošanas procesus uz citu laika posmu, kad biržā ir zemākas elektroenerģijas cenas un tādējādi samazinot uzņēmuma izmaksas. Elektroenerģijas cenu ietekmē ne tikai birža un tirgotāji, bet arī elektrības pārvades uzņēmums “Sadales tīkls”, kuram ir dažādi cenu tarifi dažādām diennakts stundām. Tātad,  pārstrukturizējot uzņēmuma darbu, var rasties ietaupījums. Protams, šādai pārstrukturēšanai jābūt ekonomiski pamatotai un ir jāsaprot, vai ražošanas un darba laika izmaiņas radīs tādu ieguvumu, kas atsvērtu iespējamās neērtības.

Elektroenerģijas patēriņš ir galvenā komponente, kas rada izmaksas. Tādēļ ir ieteicams veikt aprēķinus, kā to samazināt un ar kādām investīcijām to panākt. Vai un kad šīs investīcijas tiks atpelnītas. Visbiežāk uzņēmumos lielāko patēriņu rada apgaismojums, kas ir visvieglāk risināms un izmērāms ieguvums. Tālāk jau var iedziļināties inženierkomunikācijām – dzesēšanas, ventilācijas un citās sistēmas, kuras, iespējams, jau ir morāli novecojušas un to efektivitāte ir vāja. Piemēram, vecas dzesēšanas iekārtas var 5 reizes vairāk tērēt elektrību, nekā tādas pašas jaudas modernākas iekārtas. Jautājums — cik maksā jaunā iekārta un cik ātri to atpelnīsim.

Otrs mūsu ieteikums ir uzņēmuma ikdienas ieradumu maiņa. Ieradumiem, protams, ir liels spēks un to maiņu parasti pavada arī zināma pretestība. Lai to pārvarētu, mēs piedāvājam esošās situācijas monitoringu un analīzi — uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa “kardiogrammu”. Monitoringa ietvaros mēs sniedzam ieteikumus patēriņa samazinājumam un turpmākai tā kontrolei, lai elektroenerģijas patēriņš turētos vēlamajā līmenī. Lai to paveiktu, visefektīvākais veids ir integrēt uzņēmuma elektrotīklā monitoringa iekārtu vai iekārtas, ievērojot klienta specifiku, objektu lielumu un daudzumu. Šī monitoringa iekārta palīdz izmērīt to, kas šobrīd notiek uzņēmumā un veic analīzi par visām uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa īpatnībām, lai izprastu, ko uzņēmējs var ietekmēt vai nevar, kas nonācis pašplūsmā un jāieliek stingrākos rāmjos.

Bieži vien uzņēmumiem jau ir pieejami detalizēti dati par patēriņu, bet tie netiek izmantoti. Piemēram, jaunās biroju vai ražošanas ēkās mēdz iebūvēt ēku vadības sistēmu BMS (Building Management Systems). Tā ir centrāla vadības sistēma visiem inženierkomunikāciju tīkliem un mezgliem. Diemžēl, esam novērojuši, ka šī sistēma bieži vien ir atstāta pašplūsmā, neviens to neuzrauga, kopš būvniecības tā ne reizi nav pieregulēta ēkas vajadzībām un tā funkcionē pēc rūpnīcas uzstādījumiem. Šīs sistēmas potenciāls ir milzīgs, bet lai šī sistēma efektīvi funkcionētu, ir nepieciešams tās datus analizēt un attiecīgi veikt inženiersistēmu pārkonfigurāciju, lai optimizētu energoresursu patēriņu.

Alternatīvs risinājums BMS sistēmai ir uz laiku vai pastāvīgi uzliekama, ļoti viegli pieslēdzama monitoringa iekārta, kuru var pieslēgt jebkuram elektroenerģijas patērētājam. Tā savāc datus, uzkrāj tos un analīzē. Praktiski mēneša laikā uzņēmums var saņemt pilnu ainu par to, kas notiek uzņēmuma objektos ar elektroenerģijas patēriņu. Šos datus var ērti salāgot ar elektroenerģijas tarifiem, kā rezultātā uzņēmums tikai no pašas monitoringa iekārtas mēneša laikā saņems norādījumus par konkrētām problēmām un pirmos ieteikumus to risināšanai.

Šādas iekārtas uzstādīšana atvieglo dzīvi gan uzņēmuma vadītājam, tā arī uzņēmuma tehniskajiem darbiniekiem, jo tā viegli un ērtā veidā uzrāda, ko nepieciešams darīt, lai panāktu elektroenerģijas patēriņa ietaupījuma efektu. Tā aprēķinās arī potenciālos finansiālos ieguvumus no problēmu atrisināšanas. Praksē esam pārliecinājušies, ka ļoti daudz problēmu var atrisināt tikai ar ieradumu maiņu vai iekārtu pieregulēšanu, kas neprasa lielus ieguldījumus. Iekārtai ir SIM karte, datu pārraide, līdz ar to uzņēmuma tehniskie darbinieki var ērti sekot līdzi notiekošajam objektos savā viedtālrunī.

Elektroenerģijas patēriņa monitoringa laikā iespējams noskaidrot arī cilvēciskos faktorus, kas ietekmē elektroenerģijas patēriņu. Kaut vai tā pati gaismas izslēgšana, atstājot telpas, spēj būtiski mazināt patēriņu. Šādi energoauditi ļauj šīs lietas identificēt, piedāvājot gatavus risinājumus.

Piemērs monitoringa efektivitāte. Mazumtirgotājs vienā no saviem veikaliem veica analīzi un caurskatīja diennakts elektroenerģijas patēriņu. Radās jautājums, kādēļ naktī, kad ir zemāks elektrības tarifs, joprojām novērojams salīdzinoši augsts elektrības patēriņš. Noskaidrojot situāciju, tika atrasts “vainīgais”. Tā bija maizes cepšanas krāsns, kura nakts laikā netika pilnībā izslēgta. Darbinieki, lai nebūtu rītos jāgaida krāsns uzsilšana, visu nakti atstāja to ieslēgtu un tā uzturēja siltumu. Tādējādi darbinieki ietaupīja 30 minūtes no sava darba laika rītos, lai, ierodoties darbā, varētu nekavējoties uzsākt maizes cepšanu. Tomēr vismaz 6 stundas krāsns darbojās dīkstāvē. Sakārtojot šo jautājumu un ieviešot krāsnī automātiku, kas to ieslēdza 30 minūtes pirms darba laika sākuma, uzņēmumam mēnesī radās elektroenerģijas ietaupījums 2000 eiro apmērā.

Pārlieku lielu elektroenerģijas patēriņu var radīt arī neefektīvas iekārtas un nesaimnieciskums. Piemēram, uzņēmums 10 gadus ir audzis un attīstījies, pakāpeniski veidojot arī savu iekšējo elektrotīklu. Saimniecībai ir 3 fāžu elektrības pieslēgums un, veicot tā mērījumus, noskaidrojās, ka viena fāze ir noslogota 2 reizes vairāk nekā pārējās. Līdz ar to tas rada risku arī elektrības kabeļu pārslodzei. Vienas pārslogotās fāzes dēļ, uzņēmumam bija jāmaksā krietni vairāk nekā tad, ja visas jaudas būtu vienmērīgi sadalītas pa fāzēm, pārslēdzot elektroiekārtas. Ievērojot uzņēmuma lielumu, salāgojot iekārtu un fāžu noslodzes, ikmēneša elektroenerģijas ietaupījums var būt mērāms no 100 līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro. Ietaupījumus var noskaidrot tikai izmērot un analizējot objektu kopējo ainu.