Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāsāk ar ieskatu šo jēdzienu būtībā. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK) ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Pēc būtības tā ir atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas izmaksu kompensēšanas sistēma tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir saņēmuši speciālas atļaujas un kuriem tiek garantēta piemaksa pie elektroenerģijas tirgus cenas, lai varētu atpelnīt elektroenerģijas ražošanā ieguldītās investīcijas. Vismaz tāds ir bijis tās sākotnējais mērķis un uzdevums.

Savukārt zaļā elektroenerģija ir brīvprātīgs un sociāli atbildīgs instruments, ar kura palīdzību ikviens elektroenerģiju patērējošs uzņēmums var atbalstīt ražotājus, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem visā Eiropā. Iegādājoties šādu elektroenerģiju, patērētāji ne tikai atbalsta atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu, bet arī apliecina atbildīgu attieksmi pret vidi un atbalstu CO2 izmešu mazināšanā. Jo vairāk elektroenerģijas patērētāji izvēlēsies pirkt zaļo elektroenerģiju, jo vairāk tas stimulēs atjaunojamo elektroenerģijas nozares attīstību Eiropas līmenī.

Saviem klientiem mēs piedāvājam zaļās elektroenerģijas izcelsmes sertifikātus, kuriem nav nekāda sakara ar OIK. Šāda sistēma strādā visā Eiropas Savienībā un tā nodrošina papildu ienākumu zaļās elektroenerģijas ražotājiem. Saražojot zaļo elektroenerģiju, tā tiek nodod to kopējā tīklā un to nav iespējas nošķirt no citos veidos ražotājās elektroenerģijas. Tāpēc arī šo enerģiju pārdod pēc kopējiem izsoles principiem — elektroenerģijas biržās pēc piedāvājuma-pieprasījuma principa.

Zaļās elektroenerģijas iegādi apliecina izcelsmes sertifikāti par konkrētu elektroenerģijas patēriņa apjomu un periodu, kurus saņem elektroenerģijas patērētāji no elektroenerģijas tirgotājiem vai pa tiešo no ražotājiem vai kādas biržas Eiropā, kurā ir pieejami šādi apliecinājumi. Dažiem uzņēmumiem, kas sadarbojās ar konkrētiem sadarbības partneriem, ir pat abpusējos nosacījumos iekļauta atruna par zaļās elektroenerģijas izmantošanu, piemēram, kāda konkrēta produkta ražošanā vai par nomāto telpu elektroenerģijas piegādi. Šādi sertifikāti var būt noderīgi arī ražošanas uzņēmumiem, kuri eksportē savu produkciju vai izejvielu, piemēram, uz kādu citu Eiropas valsti, kur pircējs kā papildus priekšrocību iepirkuma konkursā ir noteicis, ka precei, kuru viņš iegādāsies, jābūt saražotai izmantojot 100% atjaunojamo elektroenerģiju.

OIK, teorētiski, ir apsveicams pasākums, tomēr gadu laikā šī sistēma ir iemantojusi sliktu slavu salīdzinoši vājas kontroles un atsevišķu tirgus dalībnieku ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. OIK sistēma bija domāta kā instruments atjaunojamās elektroenerģijas īpatsvara palielināšanai patērētāju ikdienas elektroenerģijas patēriņā, kas diemžēl nav attaisnojusi uz to liktās cerības. To apzinās arī šīs politikas virzītāji, tādēļ tiek domāts kā šo sistēmu mainīt un pilnveidot.